Biticodes, BTC Pro iPlex

Käyttöehdot

Yleiset käyttöehdot Sivusto sisältää tietoja kolmansien osapuolien alustoista. Sinun on oltava tietoinen seuraavista:
Sivusto sisältää tietoja kolmansien osapuolien alustoista
Sivusto sisältää tietoja kolmannen osapuolen alustoista kryptovaluuttojen kaupankäyntiä varten. Sinun tulee lukea nämä käyttöehdot huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käytät Sivustoa tai Palveluita.
Jos Yritys uskoo, että jokin asianomaisen lainkäyttöalueen oikeudellinen ympäristö rikkoo näitä ehtoja, sinun on luettava nämä ehdot huolellisesti ja kokonaisuudessaan ennen kuin käytät Palveluita.
Suostut käyttämään Verkkosivustoa ja Palveluita kunnioittavasti.
Muutoksilla, käyttämällä sivustoa, hyväksyt ehdot.
Muutoksilla, käyttämällä sivustoa, hyväksyt ehdot.
Kelpoisuus
Olet oikeutettu käyttämään sivustoa vain, jos noudatat seuraavia:
Olet vähintään 18-vuotias
Yritys ei esitä tai takaa Sivuston ja/tai Palvelujen laillisuutta ja/tai kenenkään henkilön Sivuston ja/tai Palveluiden käyttöä, eikä se ole vastuussa mistään Sivuston ja/tai Palveluiden luvattomasta käytöstä. Palvelut Käyttäjältä.
Rajoitetut alueet
Rajoittamatta edellä mainitun yleisyyttä, Yritys voi rajoittaa Sivuston ja/tai Palveluiden saavutettavuutta kaikille käyttäjille, jotka eivät noudata Yrityksen käytäntöjä ja käytäntöjä.
Jos Yhtiö uskoo, että mikä tahansa oikeudellinen tai sääntely-ympäristö kyseisellä alueella johtaa siihen, että Yhtiö altistuu oikeudellisille, lainsäädännöllisille, maineellisille tai taloudellisille riskeille, Yhtiö ei ole vastuussa Yhtiön toiminnasta kyseisellä alueella.
Kielletyt toiminnot
Hyväksyt käyttämään sivustoa ja palveluita kunnioittavasti, etkä hyväksy nyt enää:
Linkitä sivustolle ja/tai käytä sivustoa motiivina ladata, ladata, jakaa, julkaista tai lähettää tietueita tavalla, joka loukkaa oikeuksia, kuten omaisuusoikeuksia, yksityisyyden turvallisuutta tai kaikkea muuta oikeutta; vahinko, loukkaus, kunnianloukkaus tai asiaankuulumaton sisältö; tietueet, jotka koostuvat endeemisistä tai erilaisista ohjelmistoista, jotka voivat vahingoittaa yrityksen PC-rakenteita tai tavalla, joka voi rajoittaa tai estää muita käyttämästä sivustoa;
Tietueet, jotka rikkovat mitä tahansa lakia; tai tallentaa tai joka koostuu minkä tahansa tyyppisestä mainoksesta ilman yrityksen aikaisempaa kirjallista lupaa;
poistaa tai muuttaa sivustolla olevia merkintöjä, rikosilmoituksia tai erilaisia omistusoikeudellisia nimityksiä tai tarroja ;
Käytä Palveluita käyttämällä mitä tahansa käyttöliittymää sivuston lisäksi;
häiritä eri Käyttäjien Verkkosivuston ja/tai Palvelujen käyttöä;
käyttää botteja tai erilaisia automaattisia strategioita päästäksesi sisään tai käyttämään sivustoa ja/tai palveluita; Lataa tai lähetä ilman Yrityksen erityistä lupaa mitä tahansa, joka toimii passiivisena tai elävänä levysarjana , kuten rajoituksetta Internet-bugit, evästeet tai erilaiset vastaavat mainosohjelmat;
Rikkoa kaikkia asiaankuuluvia oikeudellisia ohjeita tai määräyksiä, innostaa tai myy laitonta ajanvietettä, kuten tekijänoikeusloukkauksia, tavaramerkkirikkomuksia, kunnianloukkauksia, yksityisyyden loukkauksia, tunnistevarkauksia, hakkerointia, murtautumista tai väärennettyjen ohjelmistojen levittämistä ;
tehdä muutoksia ja/tai puuttua millään tavalla verkkosivuston toimituskoodiin ja lisätä mikä tahansa ohjelmisto ja/tai apuohjelma, joka voi vahingoittaa tai aiheuttaa vahinkoa Yritykselle, Verkkosivustolle tai jokaiselle muulle 1/3 osapuolelle;
Purkaa, purkaa tai muussa tapauksessa suunnitella mitään sivustolla olevia tai Palveluiden tarjoamiseen käytettyjä ohjelmistoja.
Ymmärrät, että sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhtiön kaikkia muita oikeuksia, jos Yhtiö on osallisena siinä, että verkkosivuston käyttösi ei enää noudata näiden ehtojen tai minkä tahansa asiaankuuluvan lain määräyksiä, Yritys voi myös säätää sinun käyttöäsi Verkkosivusto tai Palvelut rajoittavat pääsyäsi verkkosivustolle, vaihtavat käyttäytymistyylisi verkkosivustolla 1/3 tapahtumiin ja kaikki muut liikkeet, joita Yritys voi myös pitää sopivana puolustamaan omaisuuttaan ja/tai oikeuksiaan ja/tai oikeuksiaan. 1/3 tapahtumista.
Henkisen omaisuuden oikeudet
Verkkosivusto ja sen sisältömateriaali sekä videomateriaalit, tekstit, valokuvat, logot, kuviot, musiikki, ääni, hahmot, logot ja jokin muu verkkosivustoon sisältyvä sisältömateriaali sisältyvät Yhtiön tai kolmansien osapuolien korkealuokkaisiin omaisuusoikeuksiin.
Kuten Yrityksen ja Käyttäjän keskuudessa, Yritys säilyttää kaikki omaisuudet, nimet ja harrastukset Verkkosivustolla ja Palveluissa. Verkkosivuston ja/tai Palvelujen käyttö ei enää anna Käyttäjälle mitään Web-sivuston ja/tai Palveluiden sisältämiä korkean tason omaisuuden oikeuksia, lukuun ottamatta sitä, että Verkkosivustoa ja/tai Palveluita sovelletaan asianmukaisesti näiden ehtojen lausekkeet.
Käyttäjä voi lisäksi yksinkertaisin käyttää Verkkosivustoa ja/tai Palveluita ei-julkiseen ja ei-teolliseen käyttöön.
Et saa enää etkä salli muiden juhlien muokata, purkaa, purkaa, kääntää, kopioida, siirtää, luoda spinoffteoksia, vuokrata, alilisensoida, levittää, jäljentää kehystettynä, julkaista uudelleen, kaapia, ladata, näyttää , välittää, postittaa, vuokrata tai mainostaa missä tahansa muodossa tai millä tahansa keinolla, kokonaan tai osittain, käyttää mihin tahansa tarkoitukseen paitsi verkkosivuston tai palvelujen käyttöön ehtojen mukaisesti tai missään muussa tapauksessa hyödyntää mahdollisimman paljon Verkkosivuston sisällöstä ilman Yhtiön erityistä, aikaisempaa kirjallista lupaa.
Oikeudellisen vastuun rajoitus
Verkkosivuston ja/tai Palvelujen käyttö tapahtuu omalla uhallasi. Yritys irtisanoutuu suurimmassa määrässä säännösten perusteella kaikista takuista, erityisistä tai oletetuista, viitaten verkkosivustoon ja palveluihin ja niiden käyttöön, sekä oletetut takuut kaupallisuudesta, nimestä, terveydestä valitusta syystä tai loukkaamattomuudesta, hyödyllisyydestä. , auktoriteetti, tarkkuus, täydellisyys ja ajantasaisuus. Vastaavasti Palvelut sekä kaikki sisältömateriaali ja ominaisuudet, jotka on tehty käytettäväksi tai käytettäväksi verkkosivuston kautta tai lähetettäväksi sivustolta, tarjotaan ”sellaisenaan”, ”sellaisenaan” ja ”kaikilla virheillä”.
Poikkeamatta edellä mainitusta yleisestä, yhtiö ei ota laillista vastuuta tai velvollisuutta mistään (a) verkkosivustolla olevan sisältömateriaalin virheistä, virheistä tai epätarkkuuksista ; (b) Palveluiden kautta tapahtuvan lähetyksen keskeytymisestä tai lopettamisesta Verkkosivustolle tai sieltä pois; (c) kaikki virheet, virukset, troijalaiset tai vastaavat, jotka voidaan välittää verkkosivustolle tai palveluihin tai niiden kautta minkä tahansa kolmannen juhlan kautta.
Sitoudut pitämään Yhtiön syyttömänä kaikista sinulle ja/tai jollekin muulle kolmannelle juhlalle välittömästi tai välillisesti aiheutuneista menetyksistä, ihailemalla verkkosivustoa ja/tai palveluita, ja olet yksin vastuussa kaikista valinnoistasi. Verkkosivuston ja/tai Palveluiden sisältömateriaalissa.
Yritys ei missään tapauksessa ole altis sinulle tai millekään kolmannelle juhlalle mistään erityisistä, suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, rankaisevista tai välillisistä vahingoista, samoin kuin virheellisistä tuloista tai vääristä tilastoista, jotka kertyvät verkkosivuston käytöstäsi ja /tai Palvelut tai erilaiset aineet verkkosivustolla, niitä on saatavilla tai ladattu verkkosivustolla tai osana palveluita riippumatta siitä, perustuvatko ne ensisijaisesti täysin takuuseen, sopimukseen, vahingonkorvausoikeuteen tai johonkin muuhun rikosoikeudelliseen teoriaan tai eivät, tai eivät. pidempään kuin yhtiötä on suositeltu näiden vahingonkorvausten mahdollisuudesta ja tapauksissa, joissa oikeusviranomaiset paljastavat Yhtiön vastuun, sen oikeudellinen vastuu ei enää ylitä 1 000 USD. Edellä olevaa oikeudellista vastuuta koskevaa ongelmaa on noudatettava mahdollisimman laajasti asianomaisen lainkäyttöalueen säädöksillä.
Tiedät erityisen hyvin, että Yritys ei ole enää vastuussa Käyttäjäsisällöstä tai kunniaa loukkaavasta, loukkaavasta tai laittomasta käytöksestä minkään kolmannen juhlan yhteydessä ja että edellä mainitun aiheuttaman vahingon tai haitan uhka on täysin sinun vastuullasi.
Yritys ei aina ole vastuussa ongelmista tai teknisistä toimintahäiriöistä älypuhelimissa tai yhteisön linjoissa, tietokoneiden online-järjestelmissä, palvelimissa tai palveluntarjoajissa, laitteistossa, ohjelmistossa, vioista, jotka johtuvat teknisistä ongelmista tai sivuston vierailijoiden Internetin ruuhkautumisesta (tai esteettömyydestä). Internet) tai yhteensopimattomuus Verkkosivuston tai Palvelujen ja selaimesi ja/tai eri laitteiden välillä. Poikkeamatta edellä mainitusta yleisestä, yhtiö ei enää odota velvollisuutta tai uhkaa Internetin käytölle.