Biticodes, BTC Pro iPlex

Adatvédelmi irányelvek

Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak és magánéletének védelmében.

Jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy tájékoztassa Önt arról, hogyan kezeljük, gyűjtjük, karbantartjuk és használjuk fel a weboldalunkkal kapcsolatban megadott adatait.

Elkötelezettek vagyunk a következő elvek mellett:

 • Legyen őszinte személyes adatai gyűjtésével és kezelésével kapcsolatban: Számunkra mindig fontos, hogy minden olyan információt megkapjon, amely ahhoz szükséges, hogy megalapozott döntéseket hozhasson az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban. Ebből a célból különböző technikákat és eljárásokat alkalmazunk annak érdekében, hogy a megfelelő formában és megfelelő módon megfelelő tájékoztatást nyújtsunk Önnek személyes adatainak kezeléséről.
 • Az Ön személyes adatainak feldolgozása kizárólag a Szabályzatban meghatározott célokra:
 • Azok a felhasználások, amelyekre az Ön személyes adatait feldolgozhatjuk, többek között az Ön rendelkezésére álló Weboldalunk, valamint az abban foglalt szolgáltatások nyújtása (a „ Szolgáltatások ” ), a Webhelyünkön nyújtott felhasználói élmény javítása, Szolgáltatásaink (beleértve a Webhelyet) frissítése , jogaink biztosítására és érdekeink védelmére, olyan kereskedelmi és adminisztratív tevékenységek végzésére, amelyek támogatják Szolgáltatásaink eljuttatását Felhasználóink részére, és/vagy megfelelnek az esetleges jogi és/vagy szabályozási követelményeknek.
 • E célok előmozdítása érdekében az Ön személyes adatait kezeljük, hogy megértsük személyes igényeit és
 • Fektessen be jelentős erőforrásokat a személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítésére: Kiterjedt erőforrásokat alkalmazunk annak érdekében, hogy az érintett gyakorolhassa Önt. Ennek megfelelően bármikor kapcsolatba léphet velünk, amikor személyes adatait át szeretné tekinteni, kérheti tőlünk azok módosítását, törlését. , ne használja tovább meghatározott célokra vagy általában, vagy átadja Önnek vagy harmadik félnek. Kérésére törvényes módon válaszolunk.
 • Személyes adatainak védelme érdekében:
 • Bár nem ígérhetjük az Ön személyes adatainak teljes biztonságát, garantálni tudjuk, hogy különféle eszközöket és intézkedéseket használunk és fogunk alkalmazni az Ön személyes adatai biztonságának biztosítására.

A jelen Szabályzat felvázolja a Társaság által az egyénekről gyűjtött személyes adatok típusát, valamint azt, hogy ezeket hogyan szerezzük meg, használjuk fel, tároljuk, harmadik felekkel osztjuk meg, védjük, dolgozzuk fel stb. A jelen Szabályzatban a „ Személyes adatok ” bármely azonosított személyre vonatkozó adatot jelentenek. vagy azonosítható személy. Azonosítható egyén az, aki akár személyesen, akár a felügyeletünk alatt álló további információkkal összefüggésben azonosítható, vagy amelyhez közvetlenül hozzáférünk. A jelen Szabályzatban a Személyes adatok „ kezelése ” minden olyan műveletet vagy műveletsort jelent, amelyet a Személyes adatokkal hajtanak végre

Adatok, beleértve a Személyes adatok gyűjtését, rögzítését, strukturálását, tárolását, módosítását, hozzáférését, felhasználását, továbbítással, terjesztéssel vagy más módon hozzáférhetővé tételével, kombinálását vagy egyeztetését, korlátozását, törlését vagy selejtezését.

Szolgáltatásaink széles közönségnek szólnak, és nem 18 éven aluli gyermekeknek szólnak. Nem gyűjtünk vagy kérünk tudatosan információkat 18 éven aluliaktól, és tudatosan nem is engedjük meg, hogy ilyen személyek hozzáférjenek Létesítményeinkhez. Ha megtudjuk, hogy egy gyermek adatait gyűjtötték, minden ésszerű lépést megteszünk az információ mielőbbi eltávolítása érdekében.

Mikor gyűjtünk Önről személyes adatokat?

Minden alkalommal információkat gyűjtünk Önről, amikor Létesítményeinket használja, szolgáltatási csatornáinkat használja, használja a Weboldalt és/vagy kapcsolatba lép velünk. Egyes esetekben Ön aktívan szolgáltat számunkra személyes adatokat, más esetekben pedig személyes adatokat gyűjtünk Önről a Szolgáltatásaink és/vagy szolgáltatási csatornáink használatának áttekintésével és figyelemmel kísérésével.

Nem kötelező személyes adatokkal a Társaság rendelkezésére bocsátani és annak következményei
Önt nem terheli kötelezettség arra, hogy személyes adatokat közöljön velünk önmagáról. Bizonyos esetekben azonban az ilyen személyes adatok megadásának elmulasztása azt eredményezi, hogy nem tudjuk biztosítani Önnek a Létesítményeket, ami megakadályozza a Webhely használatát, és/vagy Létesítményeink és a Webhely működési zavarát eredményezi.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről?
A személyes adatok, amelyeket minden alkalommal gyűjtünk, amikor Ön a Weboldalon böngészik: ezek magukban foglalják az online tevékenységnaplókat, a webhely forgalmi adatait (ideértve, de nem kizárólagosan az IP-címet, a belépés időpontját, a belépés dátumát, a meglátogatott web- és mobiloldal(oka)t , nyelvi preferencia, szoftverösszeomlási rekordok és a használt böngésző típusa), valamint a használt eszköz adatai. Előfordulhat, hogy ezen információk egy része az Ön számára nem azonosítható, ezért nem minősül személyes adatnak.

Személyes adatok, amelyeket Öntől gyűjtünk: minden olyan személyes adat, amelyet önként ad nekünk a kapcsolatfelvétel útján.

Személyes adatok, amelyeket kifejezetten harmadik félnek történő továbbítás céljából ad meg nekünk: ez magában foglalja az Ön nevét és e-mail címét.

A Személyes adatok kezelésének céljai és jogalapja
A Társaság az Ön Elsődleges Információit az ebben a részben leírt okok közül egy vagy több miatt és a vonatkozó jogalap alapján kezeli. A Társaság egyéb módon nem kezeli az Önre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha az ilyen kezelésnek jogalapja van. A jogalapok, amelyek alapján a Társaság az Ön személyes adatait kezelheti, a következők:

Ön hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő feldolgozásához. Ez azokra az esetekre vonatkozik, amikor Ön konkrétan megadta nekünk adatait a Webhelyen keresztül, hogy azokat harmadik félnek átadhassuk. A kezelésre a Társaság vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érdekében van szükség. Például Létesítményeink fejlesztése, vagy jogi igények érvényesítése vagy védelme érdekében.
A kezelés az Egyesületet terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az alábbi lista felsorolja azokat az indokokat, amelyek miatt kezelhetünk Önre vonatkozó személyes adatokat, és az ilyen kezelés jogalapját:

-Ahhoz, hogy az Ön elérhetőségét harmadik felek részére az Ön kérésére elküldjük, Személyes adatokat gyűjthetünk Önről annak érdekében, hogy azokat harmadik félnek továbbíthassuk, ha Ön kifejezetten kéri. Ön hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő feldolgozásához.

– Személyes adatainak kezelése szükséges a Szolgáltatások használatával kapcsolatos kérdéseinek, kéréseinek és/vagy követeléseinek megválaszolásához. Az adatkezelésre a Társaság vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érvényesítése érdekében van szükség.

– Bármilyen jogi kötelezettség vagy bírósági vagy hatósági rendelkezés teljesítése érdekében az Ön személyes adatait feldolgozzuk, hogy megfeleljünk különböző jogi kötelezettségeinknek. A kezelésnek a Társaságra vonatkozó jogszabályi követelményeinek való megfeleléshez szükséges.

– Szolgáltatásaink fejlesztése érdekében felhasználhatjuk az Önre vonatkozó személyes adatokat annak érdekében, hogy szolgáltatásainkat jobbá tegyük. Az ilyen feldolgozás magában foglalja többek között a Szolgáltatásokkal kapcsolatban kapott hibanaplókat vagy egyéb hibajelentéseket. A kezelés a Társaság vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érdekében szükséges.

– A csalás, szolgáltatásainkkal való visszaélés elleni védelem érdekében. A kezelésre a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekei miatt van szükség.

– A Szolgáltatásaink nyújtását támogató különféle műveletek elvégzése és fenntartása érdekében Ezek a műveletek magukban foglalják a back office funkciókat, a kereskedelmi fejlesztési tevékenységeket, a stratégiai döntéshozatalt, a monitoring mechanizmusokat stb. A feldolgozás a Társaság által keresett jogos érdekek teljesítéséhez, ill. 3. fél által.

– A feldolgozás a Társaság vagy harmadik személy által követett jogos érdekek érvényesítéséhez szükséges. A kezelésre a társaság vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érdekében van szükség.

– A saját érdekeink, jogaink és vagyonunk, valamint harmadik felek érdekeinek, jogainak és vagyonának védelme érdekében, beleértve a jogi igények kezdeményezését, érvényesítését vagy védelmét, az Önre vonatkozó személyes adatokat feldolgozhatjuk a mi vagy harmadik felek érdekeinek, jogainak és vagyonának védelme érdekében. , minden törvénynek, rendeletnek vagy megállapodásnak megfelelően.

Személyes adatok megosztása harmadik felekkel
A Társaság megoszthatja az Ön Személyes Adatait másokkal is, akik szolgáltatásokat nyújtanak számunkra, például tárhely- és biztonsági mentési szolgáltatókkal, IP-címrekordokkal, felhasználói elemzésekkel és elemzésekkel, valamint műszaki és statisztikai szolgáltatásokkal. Ezen túlmenően Ön kifejezetten kérheti, hogy adjunk meg bizonyos személyes adatokat Önről harmadik fél Bitcoin kereskedési központjainak. Ebben az esetben megosztjuk az Ön által e célból rendelkezésünkre bocsátott Személyes adatokat az ilyen harmadik felekkel, és az Ön Személyes Adatainak felhasználására saját titoktartási irányelveik vonatkoznak.

A Társaság az Önre vonatkozó személyes adatokat is kicserélheti kapcsolt vállalkozásaival és üzleti partnereivel, akik anyagokat szállítanak a Társaságnak a Szervezet által a felhasználóknak nyújtott szolgáltatások és áruk színvonalának megerősítése és emelése érdekében.

A Társaság megoszthatja az Ön Személyes Adatait szövetségi, állami, helyi és egyéb szabályozó hatóságokkal, valamint akkor, ha az ilyen megosztás szükséges a mi, valamint bármely más fél érdekeinek, jogainak és vagyonának védelme érdekében, beleértve a jogi jogok kezdeményezését, gyakorlását vagy védelmét. állítja.
Ezen túlmenően az Ön Személyes Adatait kiadhatjuk a Társaság potenciális vásárlóinak vagy befektetőinek és/vagy azon vállalatcsoport bármely társaságának, amelynek a Társaság tagja, vagy a Társaság és/vagy bármely vállalat leendő finanszírozóinak. azon cégcsoportban, amelynek a Társaság tagja.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy nem jogosultak semmilyen Vállalati információt kiadni más félnek a Vállalat és/vagy azon vállalatcsoport bármely társaságának egyesülése, átstrukturálása, konszolidációja vagy csődje kapcsán, amelynek a bizottság tagja, vagy bármely más hasonló ügylet kapcsán (beleértve a Társaság és/vagy azon cégcsoport bármely társaságának értékesítését, amelynek a Társaság tagja), és/vagy egyesüléssel, átszervezéssel, konszolidációval vagy csőddel kapcsolatban a Társaság és/vagy azon cégcsoport bármely társasága, amelynek a Társaság tagja. Ne feledje, hogy nem fedhetjük fel, kik a befektetőink.

Cookie-k és harmadik féltől
származó szolgáltatások Használhatunk bizonyos harmadik féltől származó szolgáltatásokat, például elemzőcégeket vagy webhelyünkön hirdetéseket megjelenítő cégeket, amelyek cookie-kat vagy egyéb információs technológiát is használhatnak, és ezekre a gyakorlatokra és szolgáltatókra saját adatvédelmi szabályzataik vonatkoznak.

A cookie (amely egy kis szöveges fájl) azon az eszközön kerül tárolásra, amelyen keresztül Ön felkeresi vagy eléri az oldalt. A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk Önről és viselkedéséről annak érdekében, hogy javítsuk felhasználói élményét, emlékezzünk preferenciáira és beállításaira, valamint személyre szabjuk és szállíthassuk az Ön számára értékes árukat és egyéb szolgáltatásokat. A cookie-k statisztikák gyűjtésére és elemzések elvégzésére is használhatók.

Az általunk használt cookie-k egy része úgynevezett session cookie-k, amelyek ideiglenesen feltöltődnek az Ön készülékére, és addig tartanak, amíg Ön le nem állítja a böngészőt, míg mások úgynevezett perzisztens cookie-k, amelyek a készüléken maradnak, miután abbahagyja a navigációt. webhely, és felhasználhatók arra, hogy a webhely visszatérő látogatóként visszahívja Önt, amikor visszatér az oldalra.

Cookie-k típusai:

Az általunk használt sütik funkciójuk szerint az alábbiak szerint vannak osztályozva: Cookie-típus Funkció További információk
Szigorúan szükséges cookie-k Ezek a cookie-k szigorúan szükségesek ahhoz, hogy lehetővé tegyék a Weboldal böngészését és az Ön által kért funkciók használatát. Ezeket arra használjuk, hogy az Ön által kért tartalmat, árukat és szolgáltatásokat eljuttassák Önhöz.

Szigorúan szükséges cookie-k Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy Ön böngésszen a weboldalon és használhassa a kért funkciókat. Ezeket arra használjuk, hogy biztosítsuk az Ön által kért tartalmat, termékeket és szolgáltatásokat.

Ezek a sütik nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az Ön eszköze információkat tölthessen le vagy továbbítson, hogy navigálhasson a Weboldalon, használhassa annak funkcióit, és visszatérhessen a korábban meglátogatott oldalakra. Ezek a cookie-k Személyes adatokat gyűjtenek Önről, például felhasználónevét és utolsó bejelentkezési dátumát, és azonosítják Önt a Webhelyhez való csatlakozásként.

Ezek a cookie-k törlődnek, amikor bezárja webböngészőjét (munkamenet cookie-k).

Funkcionalitási cookie-k Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy felismerjük Önt, amikor visszatér a Webhelyre, és lehetővé teszik számunkra, hogy emlékezzünk az Ön választásaira és preferenciáira. Ezek a sütik túlélik az Ön webböngészőjének bezárását, és a vonatkozó lejárati idejükig fennmaradnak.

Teljesítmény-cookie-k Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy összesített statisztikákat készítsenek a Weboldal teljesítményéről, valamint teszteljék és javítsák ezt a teljesítményt a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében. Ezenkívül lehetővé teszik számunkra, hogy analitikai funkciókat hajtsunk végre a Weboldalon. Ezek a cookie-k anonimizált adatokat gyűjtenek, amelyek nem kapcsolódnak azonosított vagy azonosítható személyhez.

Ezek a sütik változó érvényességi időtartammal rendelkeznek; egyesek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek, míg mások határozatlan ideig érvényesek.

Cookie-k blokkolása és törlése

Módosíthatja böngészője beállításait, hogy blokkolja vagy törölje néhány vagy az összes cookie-t. Kérjük, tekintse meg az alábbi linkeket, hogy megtudja, hogyan teheti ezt meg néhány legnépszerűbb webböngészővel:

 • Firefox
  • Internet Explorer
  • Google Chrome
  • Safari
  Felhívjuk figyelmét azonban, hogy ha így tesz, előfordulhat, hogy a webhely egyes vagy összes funkciója és funkciója nem fog megfelelően működni.

Személyes adatainak megőrzése
A Társaság az Ön személyes adatait mindaddig megőrzi, ameddig az a jelen Szabályzatban meghatározott személyes adatok feldolgozásának céljainak teljesítéséhez szükséges, vagy olyan hosszabb ideig, ameddig a törvények, rendeletek, szabályzatok értelmében szükséges. és a ránk vonatkozó megrendelések.

Annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait ne őrizzük meg a szükségesnél hosszabb ideig, rendszeresen felülvizsgáljuk az általunk megőrzött Személyes adatokat, hogy megállapítsuk, törölhetők-e azok.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe

Az Önre vonatkozó személyes adatok harmadik országba (azaz az Ön lakóhelyétől eltérő joghatóságokba) vagy nemzetközi szervezeteknek továbbíthatók. Ilyen körülmények között a Társaság megteszi a megfelelő biztosítékokat, hogy biztosítsa az Ön személyes adatainak védelmét, valamint hogy az érintettek érvényesíthető jogai és hatékony jogorvoslati lehetőségek álljanak az érintettek rendelkezésére.

Ha Ön az EGT (Európai Gazdasági Térség) lakója, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a biztosítékok és védelem akkor állnak rendelkezésre, ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül:

Az Ön személyes adatainak védelme
Megfelelő technikai és operatív intézkedéseket alkalmazunk a személyes adatok megfelelő szintű védelmének biztosítására, figyelembe véve a feldolgozás kockázatait, különösen a véletlen vagy jogellenes megsemmisülés, elvesztés, megsemmisülés, jogosulatlan kiadás vagy a Személyes adatokhoz való hozzáférés kockázatát. bármilyen módon benyújtani, tárolni vagy kezelni.

A rajtunk kívül álló jogi vagy egyéb kötelezettségek következtében kötelesek lehetünk az Ön személyes adatait harmadik feleknek, például köztisztviselőknek továbbítani. Ilyen esetekben korlátozott lehetőségünk van ellenőrizni az Ön Személyes Adatai számára harmadik felek által biztosított biztonsági szintet.

A személyes adatok interneten keresztüli továbbítása nem lehet teljesen biztonságos. Ennek eredményeként a Társaság nem tudja biztosítani az Ön személyes adatainak biztonságát, amikor azokat az interneten keresztül továbbítják részünkre.

Harmadik felek webhelyeire
mutató hivatkozások A Webhely harmadik felek webhelyeire és/vagy szoftveralkalmazásaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A Vállalat nem rendelkezik ellenőrzéssel az ilyen webhelyek és programok, illetve az Ön személyes adatainak ilyen webhelyek és programok általi gyűjtése és/vagy feldolgozása felett, és nem vállalunk felelősséget az ilyen webhelyekért és programokért, illetve azok adatvédelmi és adatbiztonsági irányelveiért és tevékenységeiért. Ez a szabályzat nem vonatkozik az ilyen releváns webhelyeken és/vagy alkalmazásokon keresztül végzett műveletekre.

Amikor hozzáfér ilyen harmadik felek webhelyeihez és/vagy alkalmazásaihoz, azt javasoljuk, hogy gondosan tekintse át azok adatvédelmi szabályzatát, mielőtt ilyen webhelyeket és/vagy alkalmazásokat használna, és mielőtt bármilyen ilyen személyes adatot nyilvánosságra hozna.

jelen Szabályzat
változásai A jelen Szabályzat feltételeit időről időre módosíthatjuk. Valahányszor megváltoztatjuk ezt a Szabályzatot, értesítjük a felülvizsgált Szabályzat Weboldalon történő közzétételével. Ezen túlmenően, amikor jelentős változtatásokat hajtunk végre a jelen Szabályzaton, minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk megfelelőnek ítélt módon értesítsük Önt az ilyen módosításokról, és az ilyen változásokról értesítést teszünk közzé a Weboldalon. Eltérő rendelkezés hiányában minden változás a frissített szabályzat weboldalunkon történő közzétételekor lép hatályba.

Ezen túlmenően Önnek jogában áll megerősítést kérni arról, hogy Önről személyes adatokat gyűjtünk, kérheti ezen adatok felülvizsgálatát, adott esetben a tartalom helyesbítését, valamint minden olyan személyes adat törlését, amelyre már nincs szükségünk. Hozzájárulását személyes adatainak bizonyos kezelésére is korlátozhatja.

Hozzáférési jog

Önnek jogában áll visszaigazolást kérni a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy az Ön személyes adatait feldolgozzák-e vagy sem, és ha igen, hozzáférést kaphat a Személyes adatokhoz és a következő információkhoz: (1) az adatkezelés célja; (2) a személyes adatok kategóriái; (3) a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben található címzetteket is; (4) lehetőség szerint az időtartam, ameddig a személyes adatokat meg kell őrizni, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásához használt kritériumok; (5) kérheti a Társaságtól a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, vagy az Önre vonatkozó személyes adatok felhasználásának korlátozását, vagy tiltakozhat az ilyen felhasználás ellen; (6) a szabályozó hatósághoz történő panasz benyújtásának joga; (7) ha a személyes adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozóan rendelkezésre álló releváns információk; (8) a profilalkotás megléte; és (9) ha a Személyes Adatokat az EGT-n kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe továbbítják, az adattovábbítással kapcsolatos biztosítékokat. A Társaság másolatot biztosít a gyűjtött Személyes adatokról, és méltányos díjat számíthat fel az Ön által kért további másolatokért. Ha a kérelmet elektronikusan teszi meg, és ha másként nem kéri, az anyagot általánosan használt elektronikus formában adjuk át. A személyes adatok másolatának beszerzésére irányuló kérelem nem sértheti mások jogait és szabadságait. Ezért, ha a kérelem sérti mások jogait és szabadságait, előfordulhat, hogy a Társaság nem, vagy korlátozottan teljesíti az Ön kérését.

Helyesbítés joga

Önnek jogában áll kérni a Társaságtól az Önre vonatkozó téves Személyes Adatok helyesbítését. Tekintettel a kezelés céljaira, jogosult az Önre vonatkozó hiányos Személyes Adatok kiegészítésére, beleértve a kiegészítő nyilatkozat benyújtását is.

Lemondási jog

Ön jogosult arra, hogy a Társaság törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a javasolt okok bármelyike fennáll: (a) a Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelik; (b) visszavonja a kezelés alapjául szolgáló hozzájárulását, és a kezelésnek nincs más jogalapja; (c) Ön sajátos körülményeire hivatkozva bármikor tiltakozik az Ön személyes adatainak olyan kezelése ellen, amely a mi vagy harmadik fél által követett jogos érdekeken alapul, és az adatkezelésnek nincs érvényes jogalapja; (d) tiltakozik az Ön személyes adatainak közvetlen marketing okokból történő kezelése ellen; (e) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy (f) az Önre vonatkozó Személyes Adatokat törölni kell, hogy megfeleljenek az Európai Unió vagy egy olyan tagállam jogszabályi előírásának, amelyre a Társaság vonatkozik. Ez a jog nem vehető igénybe, amennyiben az adatkezelés szükséges (a) olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez, amely az Európai Unió vagy a tagállam joga szerint kezelést igényel, és amely a Társaságra vonatkozik; vagy b) jogi igények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére.

A kezelés korlátozásának joga

Ön jogosult arra, hogy kérje a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását, ha az alábbi helyzetek bármelyike fennáll: (a) Ön vitatja a személyes adatok helyességét, olyan időtartamra, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizni tudja a Személyes helyessége

Önről szóló adatok; (b) az adatkezelés nem jogszerű, és Ön tiltakozik az Önre vonatkozó személyes adatok törlése ellen, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (c) a Társaságnak már nincs szüksége az Ön személyes adataira a kezelés céljaira, de a személyes adatokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez van szüksége; (d) ha az Önre vonatkozó Személyes Adatok feldolgozása a Társaság vagy harmadik fél által követett jogszerű érdekek érdekében szükséges, kivéve, ha olyan kényszerítő erejű jogos indokot mutatunk fel az Adatkezelésre vonatkozóan, amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztése, gyakorlása vagy védelme; vagy (e) ha az Önre vonatkozó Személyes Adatokat direkt marketing céljából kezeljük, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az ilyen direkt marketinghez kapcsolódik. Ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelését az Ön kérésére korlátozták, az ilyen személyes adatok a tárolás kizárásával csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, illetve a jogok védelme érdekében kezelhetők. bármely más természetes vagy jogi személy, vagy az Európai Unió vagy egy tagállam fontos közérdeke miatt.

Adattovábbítási jog

Ön jogosult arra, hogy az Önről a Társaság rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra, hogy ezeket a Személyes adatokat egy másik adatfeldolgozónak továbbítsa, ha (a ) a kezelés az Ön hozzájárulásán vagy olyan szerződésen alapul, amelyben Ön a szerződő fél, és (b) a kezelés automatizált módon történik. Az adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy személyes adatait a Társaságtól közvetlenül egy másik adatkezelőhöz továbbítsa, amennyiben ez technikailag lehetséges. Az adattovábbításhoz való jogának gyakorlása teljes mértékben nem sérti az Ön és a Társaság törléshez való joga alapján fennálló jogait. Ennek értelmében az adattovábbításhoz való jog nem sértheti mások jogait és szabadságait.

Tiltakozás joga

Önnek joga van arra, hogy sajátos helyzete alapján bármikor tiltakozzon az Ön személyes adatainak a Társaság vagy harmadik fél által követett jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az ilyen jogos aggályokon alapuló profilalkotást is. . Ebben az esetben nem dolgozunk tovább az Önre vonatkozó Személyes Adatokat, kivéve, ha olyan kényszerítő erejű jogi indokokat mutatunk be a kezelésre vonatkozóan, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak direkt marketing célú kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az ilyen direkt marketinggel kapcsolatos.