Biticodes, BTC Pro iPlex
Lietošanas noteikumi Vispārīgie lietošanas noteikumi Vietnē ir iekļauti dati par trešo pušu platformām. Jums ir jāzina tālāk norādītais. Vietnē ir iekļauti dati par trešo pušu platformām Vietnē ir iekļauta informācija par trešo pušu platformām kriptovalūtu tirdzniecībai. Jums rūpīgi jāizlasa šie lietošanas noteikumi, lai saprastu, kā izmantojat vietni vai pakalpojumus. Ja Uzņēmums uzskata, ka jebkura tiesiskā vide attiecīgajā jurisdikcijā pārkāpj šos Noteikumus, pirms Pakalpojumu lietošanas rūpīgi un pilnībā jāizlasa šie noteikumi. Jūs piekrītat izmantot vietni un pakalpojumus cieņpilnā veidā. Ar grozījumiem, izmantojot vietni, jūs piekrītat Noteikumiem. Šie noteikumi ietver mūsu privātuma politiku, un, pieņemot to, jūs apstiprināt, ka piekrītat arī pieņemt mūsu privātuma politiku Atbilstība Jūs esat tiesīgs izmantot vietni tikai tad, ja ievērojat tālāk norādītās prasības. Jums ir vismaz 18 gadi Firma nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz Vietnes un/vai Pakalpojumu likumību un/vai jebkuras personas Vietnes un/vai Pakalpojumu izmantošanu , un tā nebūs atbildīga par Vietnes un/vai Pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu un /vai Lietotāja Pakalpojumi. Ierobežotās teritorijas , kurš neievēro Firmas politiku un praksi. Ja Sabiedrība uzskata, ka jebkura tiesiskā vai normatīvā vide attiecīgajā teritorijā radīs Sabiedrībai pakļautību juridiskiem, regulējošiem, reputācijas vai ekonomiskiem riskiem, Sabiedrība nav atbildīga par Sabiedrības rīcību šajā teritorijā. Aizliegtas darbības Jūs apņematies lietot vietni un Pakalpojumus cienījamā veidā, un tagad jūs vairs nepieņemat: izveidot saiti uz vietni un/vai izmantot vietni, lai augšupielādētu, lejupielādētu, izplatītu, publicētu vai pārsūtītu ierakstus tādā veidā, kas pārkāpj jebkādas tiesības, piemēram, tiesības uz īpašumtiesībām, privātuma tiesības vai visas citas tiesības; kaitējums, apvainojums, neslavas celšana vai neatbilstošs saturs; ieraksti, kas sastāv no endēmiskas vai dažādas programmatūras programmas, kas var kaitēt uzņēmuma datora struktūrām vai tādā veidā, kas var ierobežot vai neļaut citiem izmantot vietni; ieraksti, kas pārkāpj jebkuru likumu; vai ieraksti, vai kas sastāv no jebkura veida reklāmas bez iepriekšējas rakstiskas firmas atļaujas; Vietnē noņemt vai mainīt jebkādus attiecinājumus, noziedzīgus paziņojumus vai dažādus patentētus apzīmējumus vai etiķetes; Izmantojiet Pakalpojumus, izmantojot jebkuru interfeisu, izņemot vietni; traucēt dažādiem Lietotājiem izmantot Vietni un/vai Pakalpojumus ; izmantot robotprogrammatūras vai dažādas automātiskas stratēģijas, lai piekļūtu vai izmantotu vietni un/vai Pakalpojumus; Augšupielādēt vai pārsūtīt bez uzņēmuma īpašas pilnvaras jebko, kas darbojas kā pasīvas vai dzīvas ierakstu sērijas, piemēram, bez ierobežojumiem interneta kļūdas, sīkfailus vai dažādas salīdzināmas reklāmprogrammatūras ierīces; Pārkāpt visas attiecīgās juridiskās vadlīnijas vai noteikumus, iedvesmot vai pārdot jebkādu nelikumīgu izklaidi, piemēram, bet tagad vairs neaprobežojas ar autortiesību pārkāpumiem, preču zīmju pārkāpumiem, neslavas celšanu, privātuma aizskaršanu, identifikācijas zādzību, uzlaušanu, uzlaušanu vai viltotas programmatūras izplatīšanu; Veikt jebkādas korekcijas un/vai jebkādā veidā iejaukties Vietnes piegādes kodā un pievienot jebkuru programmatūras programmu un/vai utilītu, kas var sabojāt vai nodarīt kaitējumu Uzņēmumam, Vietnei vai jebkurai citai 1/3 pusei; Izjaukt, dekompilēt vai jebkurā citā gadījumā apgriezt jebkuru programmatūras programmu vietnē vai izmantot, lai piedāvātu pakalpojumus. Jūs saprotat, ka, neierobežojot visas citas Sabiedrības tiesības, gadījumā, ja Sabiedrība ir saistīta ar to, ka jūsu vietne vairs neatbilst šo Noteikumu vai jebkura attiecīgā likuma noteikumiem, Uzņēmums var arī pielāgot jūsu vietnes lietošanu. Vietne vai Pakalpojumi, ierobežo jums piekļuvi Vietnei, pārslēgs jūsu uzvedības stilus Vietnē uz 1/3 notikumiem un visas citas kustības, kuras Uzņēmums arī var uzskatīt par piemērotu, lai aizstāvētu savas lietas un/vai tiesības un/vai tiesības no 1/3 notikumiem. Intelektuālo īpašumu tiesības Vietne un tās satura materiāls, kā arī video vielām, teksts, fotoattēli, logotipi, dizaini, mūzika, skaņa, figūras, logotipi un daži citi Vietnē ietvertie satura materiāli tiek iekļauti, izmantojot Uzņēmuma vai trešo pušu augstas klases piederības tiesības. . Saistībā ar Kompāniju un Lietotāju Uzņēmums glabā visu Vietnē un Pakalpojumos esošo īpašumu, vārdu un hobiju. Vietnes un/vai Pakalpojumu izmantošana tagad vairs nepiešķir Lietotājam nekādas tīmekļa vietnē un/vai Pakalpojumos ietvertās augstākā līmeņa tiesības, izņemot to, kā pareizi lietot Vietni un/vai Pakalpojumus saskaņā ar šo Noteikumu frāzes. Lietotājs var arī vienkārši izmantot Vietni un/vai Pakalpojumus nepubliskai un nerūpnieciskai lietošanai. Tagad jūs vairs nedrīkstat, kā arī neatļausiet citiem svētkiem modificēt, dekompilēt, izjaukt, pretēji inženierim, kopēt, pārsūtīt, radīt blakusdarbus, nomāt, apakšlicencēt, izplatīt, reproducēt ierāmētās, pārpublicēt, nokasīt, lejupielādēt, parādīt , pārsūtīt, izlikt, iznomāt vai reklamēt jebkādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem, pilnībā vai daļēji, izmantot jebkādiem nolūkiem, izņemot vietnes vai pakalpojumu izmantošanu saskaņā ar Noteikumiem vai jebkurā citā gadījumā maksimāli izmantot Vietnes saturu bez Sabiedrības īpašas , iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Juridiskās atbildības ierobežojums Tīmekļa vietni un/vai Pakalpojumus izmantosiet tikai un vienīgi jūs riskējat. Pilnīgākajā regulējumā atļautajā daudzumā Uzņēmums atsakās no visām garantijām, konkrētām vai netiešām, saistībā ar tīmekļa vietni un pakalpojumiem un to izmantošanu, kā arī netiešajām garantijām par piemērotību tirdzniecībai, vārdu, veselību noteikta iemesla dēļ vai nepārkāpuma dēļ, lietderību. , autoritāte, precizitāte, pilnīgums un savlaicīgums. Attiecīgi Pakalpojumi, kā arī visi satura materiāli un iespējas, kas paredzētas, lai tās būtu pieejamas, izmantojot Vietni vai nosūtītas no tās, tiek nodrošinātas “ tādas, kādas ir”, “ kāds ir ” un “ ar visām kļūdām ” . Neatkāpjoties no iepriekš minētā vispārīguma, Uzņēmums neuzņemas nekādu juridisku atbildību vai pienākumu par jebkādām (a) kļūdām, kļūdām vai neprecizitātēm jebkādā tīmekļa vietnē iekļautā satura materiālā; (b) jebkādu pārraides pārtraukšanu vai pārtraukšanu uz Vietni vai no tās, izmantojot Pakalpojumus; (c) jebkādām kļūdām, vīrusiem, Trojas zirgiem vai tamlīdzīgiem līdzekļiem, ko var pārsūtīt uz vietni vai Pakalpojumiem, izmantojot jebkuru trešo personu. Jūs apņematies saglabāt Kompāniju nevainīgu par jebkādiem zaudējumiem, kas nekavējoties vai netieši radušies Jums un/vai kādai citai trešajai svinēšanai, apbrīnojot Vietni un/vai Pakalpojumus, un Jūs esat vienīgais pienākums par jebkuru Jūsu izdarīto izvēli, ņemot vērā Vietnes un/vai Pakalpojumu satura materiālos. Uzņēmums nekādā gadījumā nebūs pakļauts jums vai jebkurai trešajai pusei par jebkādiem īpašiem, tiešiem, netiešiem, nejaušiem, īpašiem, sodošiem vai izrietošiem zaudējumiem, kā arī jebkādiem nepareiziem ienākumiem vai nevietā statistiku, kas pieaug no jūsu vietnes lietošanas un /vai Pakalpojumi vai dažādas vielas, kas pieejamas, izmantojot vietni vai lejupielādētas no tās vai kā daļa no pakalpojumiem neatkarīgi no tā, vai tās pamatā ir pilnībā balstītas uz garantiju, līgumu, deliktu vai kādu citu kriminālu teoriju, un neatkarīgi no tā, vai nav, vai tagad nē. Ilgāk Sabiedrība ir informēta par šo zaudējumu iespējamību un gadījumos, kad tiesu iestāde atklāj Sabiedrības atbildību, tā juridiskā atbildība tagad vairs nedrīkst pārsniegt 1000 USD. Iepriekšminētā juridiskās atbildības problēma ir jāievēro maksimāli daudzumā, kas atļauts ar regulējumu attiecīgajā jurisdikcijā. Jūs īpaši labi zināt, ka uzņēmums tagad vairs nav atbildīgs par Lietotāja saturu vai apmelojošu, aizskarošu vai nelikumīgu rīcību jebkādu trešo pasākumu laikā un ka kaitējuma vai kaitējuma draudi no iepriekšminētā pilnībā gulstas uz jums. Uzņēmums ne vienmēr iekasē maksu par jebkādiem viedtālruņu vai kopienas līniju, datoru tiešsaistes sistēmu, serveru vai pakalpojumu sniedzēju, aparatūras, programmatūras kļūmēm vai tehniskiem traucējumiem, kas radušies tehnisku problēmu vai vietnes apmeklētāju pārslodzes dēļ internetā (vai nepieejamības dēļ). internets) vai nesaderība starp Vietni vai Pakalpojumiem un Jūsu pārlūkprogrammu un/vai citu aprīkojumu. Neatkāpjoties no iepriekš minētā vispārīguma, uzņēmums tagad vairs neparedz nekādus pienākumus vai draudus, kas saistīti ar jūsu interneta lietošanu.