Biticodes, BTC Pro iPlex

Privacybeleid

We zijn toegewijd aan het beveiligen van uw persoonlijke gegevens en privacy. Dit privacybeleid is opgesteld om u te informeren over hoe wij omgaan met, verzamelen, onderhouden en gebruiken van de gegevens die u verstrekt met betrekking tot onze website. We zijn toegewijd aan de volgende principes:
  • Wees eerlijk over het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens: Het is altijd belangrijk voor ons dat u alle informatie krijgt die nodig is om weloverwogen keuzes te maken over de verwerking van persoonlijke gegevens over u. Hiertoe zullen Wij verschillende technieken en procedures gebruiken om u in de juiste vorm en op de juiste manier te informeren over de verwerking van uw Persoonsgegevens.
  • Persoonsgegevens over u alleen verwerken voor doeleinden die worden beschreven in het Beleid:
  • Het gebruik waarvoor we persoonlijke informatie over u kunnen verwerken, omvat onze website die tot uw beschikking staat en om de daarin opgenomen diensten te leveren (de “diensten”), om de gebruikerservaringen op onze website te verbeteren, om onze diensten te upgraden (inclusief de website) , om Onze rechten veilig te stellen en Onze belangen te beschermen, om commerciële en administratieve activiteiten uit te voeren die de levering van Onze Diensten aan Onze gebruikers ondersteunen, en/of om te voldoen aan wettelijke en/of regelgevende vereisten.
  • Ter bevordering van deze doeleinden zullen wij persoonsgegevens over u behandelen om inzicht te krijgen in uw persoonlijke behoeften en
  • Investeer substantiële middelen om uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te vervullen: we implementeren uitgebreide middelen om u in staat te stellen uw betrokkene uit te oefenen. , stop dan met het gebruik voor specifiek gebruik of in het algemeen, of om het aan u of aan een derde partij over te dragen. We zullen op een wettige manier op uw verzoeken reageren.
  • Om uw persoonsgegevens te beveiligen:
  • Hoewel we geen volledige beveiliging van uw persoonlijke gegevens kunnen beloven, kunnen we garanderen dat we verschillende middelen en maatregelen gebruiken en zullen gebruiken om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.
 

Dit Beleid schetst het type Persoonsgegevens dat het Bedrijf verzamelt over individuen, en hoe het wordt verkregen, gebruikt, opgeslagen, gedeeld met derden, beveiligd, verwerkt, enz. In dit Beleid betekent “Persoonlijke informatie” alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een identificeerbare persoon is iemand die kan worden geïdentificeerd, hetzij persoonlijk, hetzij in combinatie met aanvullende informatie in onze bewaring of waartoe wij directe toegang hebben. In dit Beleid betekent ‘behandeling’ van Persoonsgegevens elke bewerking of reeks bewerkingen die worden uitgevoerd op Persoonlijke

Gegevens, waaronder het verzamelen, vastleggen, structureren, opslaan, wijzigen, openen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiden of anderszins toegankelijk maken, combineren of afstemmen, beperken, wissen of verwijderen van Persoonsgegevens.

Onze Diensten zijn gericht op een breed publiek en zijn niet bedoeld voor kinderen onder de 18 jaar. We verzamelen of zoeken niet bewust informatie op van personen onder de 18 jaar, en we geven dergelijke personen ook niet bewust toegang tot onze Faciliteiten. Als we vernemen dat er informatie over een kind is verzameld, zullen we alle redelijke stappen ondernemen om die informatie zo snel mogelijk te verwijderen.

Wanneer verzamelen we persoonsgegevens over u?

We verzamelen informatie over u elke keer dat u onze Faciliteiten gebruikt, onze servicekanalen gebruikt, de Website gebruikt en/of contact met ons opneemt. In sommige gevallen zult u ons actief Persoonsgegevens verstrekken, en in andere gevallen zullen wij Persoonsgegevens over u verzamelen door uw gebruik van Onze Diensten en/of dienstkanalen te beoordelen en te monitoren.

Geen vereiste om het bedrijf persoonlijke gegevens en de gevolgen ervan te verstrekken U bent niet verplicht ons persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken. In sommige gevallen zal het niet verstrekken van dergelijke Persoonsgegevens er echter toe leiden dat Wij de Faciliteiten niet aan u kunnen leveren, waardoor uw gebruik van de Website wordt verhinderd en/of resulterend in het disfunctioneren van Onze Faciliteiten en de Website.

Welke Persoonsgegevens verzamelen we over u? De persoonlijke gegevens die we verzamelen elke keer dat u door de website bladert: dit omvat online activiteitenlogboeken, siteverkeersinformatie (inclusief, maar niet beperkt tot, IP-adres, tijdstip van binnenkomst, datum van binnenkomst, bezochte web- en mobiele sitepagina’s , taalvoorkeur, gegevens over softwarecrashes en het type browser dat u gebruikt) en details van het apparaat dat u hebt gebruikt. Sommige van deze informatie is mogelijk niet persoonlijk identificeerbaar voor u, en kwalificeert daarom niet als persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens die we van u verzamelen: alle persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt door contact met ons op te nemen.

Persoonsgegevens die u specifiek aan ons verstrekt om aan derden te verstrekken: dit omvat uw naam en e-mailadres.

De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens en hun rechtsgronden Het Bedrijf zal uw Primaire Informatie verwerken om een ​​of meer van de redenen die in deze sectie worden beschreven en op de relevante rechtsgrond. De Maatschappij zal op andere wijze geen Persoonsgegevens over u verwerken, tenzij er een wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking. De rechtsgrondslagen op grond waarvan de Corporation Persoonsgegevens over u mag verwerken, zijn als volgt:

U heeft toestemming gegeven om uw Persoonsgegevens te verwerken voor een of meer specifieke doeleinden. Dit verwijst naar gevallen waarin u ons specifiek uw gegevens hebt verstrekt via de website, zodat we deze aan derden kunnen verstrekken. De behandeling is vereist in het kader van de legitieme belangen die worden nagestreefd door het bedrijf of door een derde partij. Bijvoorbeeld om Onze Faciliteiten te verbeteren, of voor het uitoefenen of verdedigen van juridische claims. De behandeling is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Maatschappij rust.

De volgende lijst bevat de redenen waarom wij persoonsgegevens over u kunnen verwerken en de wettelijke basis voor een dergelijke verwerking:

-Om uw contactgegevens op uw verzoek aan derden te verstrekken, kunnen we persoonlijke gegevens over u verzamelen om deze aan derden te verstrekken als u hier specifiek om verzoekt. U heeft toestemming gegeven om uw Persoonsgegevens te verwerken voor een of meer specifieke doeleinden.

– De verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk om uw vragen, verzoeken en/of claims met betrekking tot uw gebruik van de Diensten te beantwoorden. De verwerking is vereist in het kader van de wettelijke belangen die door het bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd.

-Om te voldoen aan enige wettelijke verplichting of gerechtelijk of officieel bevel, verwerken wij persoonsgegevens over u om te voldoen aan onze verschillende wettelijke verplichtingen. De behandeling is vereist om te voldoen aan een wettelijke vereiste waaraan het Bedrijf is onderworpen.

-Om onze diensten te verbeteren, kunnen we persoonlijke gegevens over u gebruiken om onze diensten te verbeteren. Een dergelijke verwerking omvat onder meer eventuele storingslogboeken of andere storingsmeldingen die zijn ontvangen met betrekking tot de Diensten. De behandeling is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die worden nagestreefd door het bedrijf of door een derde partij.

– Ter bescherming tegen fraude, misbruik van onze diensten. De behandeling is noodzakelijk voor de legitieme belangen die door het bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd.

-Om verschillende operaties uit te voeren en te onderhouden die de levering van Onze Diensten ondersteunen. Deze omvatten backoffice-functies, commerciële ontwikkelingsactiviteiten, strategische besluitvorming, monitoringmechanismen, enz. Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de legitieme belangen die door de Corporation worden nagestreefd of door een derde partij.

-Verwerking is vereist voor de behartiging van de legitieme belangen die door het bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd. De behandeling is noodzakelijk voor de behartiging van de legitieme belangen die door het bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd.

-Om Onze belangen, rechten en activa en die van derden te beschermen, inclusief het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, kunnen wij Persoonsgegevens over u verwerken om Onze belangen, rechten en activa, of die van derden te beschermen , in overeenstemming met enige wet, regelgeving of overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden De Society kan uw persoonlijke informatie ook delen met anderen die ons diensten verlenen, zoals hosting- en back-upopslagproviders, IP-adresrecords, gebruikersanalyse en -analyse en technische en statistische diensten. In Bovendien kunt u specifiek verzoeken dat Wij bepaalde persoonlijke informatie over u verstrekken aan Bitcoin-handelshubs van derden. In dit geval zullen Wij de Persoonsgegevens die u ons verstrekt voor dit specifieke doel delen met dergelijke derden, en hun gebruik van uw Persoonsgegevens is onderworpen aan hun eigen vertrouwelijkheidsbeleid.

De Vereniging kan ook Persoonsgegevens over u uitwisselen met haar gelieerde entiteiten en zakenpartners die het Bedrijf materialen leveren om het niveau van diensten en goederen die de Organisatie aan haar gebruikers levert te versterken en te verbeteren.

De Corporation kan uw persoonlijke gegevens delen met federale, staats-, lokale en andere regelgevende instanties, evenals wanneer dit delen vereist is om onze belangen, rechten en activa en die van andere partijen te beschermen, inclusief het starten, uitoefenen of verdedigen van juridische beweert. Daarnaast kunnen we uw Persoonsgegevens vrijgeven aan potentiële kopers of investeerders van de Corporation en/of een van de bedrijven in de groep van bedrijven waarvan de Corporation lid is, of aan potentiële financiers van de Corporation en/of een van de bedrijven in de groep van vennootschappen waarvan de Maatschappij lid is.

Houd er rekening mee dat we niet bevoegd zijn om bedrijfsinformatie vrij te geven aan een andere partij in het kader van een fusie, herstructurering, consolidatie of faillissement van het bedrijf en/of een bedrijf van de groep van bedrijven waarvan het comité lid is, of in verband met enige andere soortgelijke transactie (inclusief de verkoop van activa van de Vennootschap en/of enige vennootschap van de groep van vennootschappen waarvan de Vennootschap lid is), en/of in verband met een fusie, reorganisatie, consolidatie of faillissement van het Bedrijf en/of een bedrijf van de groep van bedrijven waarvan het Bedrijf lid is. Merk op dat we niet mogen onthullen wie onze investeerders zijn.

Cookies en diensten van derden We kunnen bepaalde diensten van derden gebruiken, zoals analysebureaus of bedrijven die advertenties op onze site weergeven, die ook cookies of andere informatietechnologie kunnen gebruiken, en deze praktijken en leveranciers zijn onderworpen aan hun eigen privacybeleid.

Een cookie (dat is een klein tekstbestand) wordt opgeslagen op het apparaat waarmee u de site bezoekt of opent. Cookies stellen ons in staat om gegevens over u en uw gedrag te verzamelen om uw gebruikerservaring te verbeteren, uw voorkeuren en instellingen te onthouden en goederen en andere diensten te personaliseren en te leveren die van waarde voor u kunnen zijn. Cookies kunnen ook worden gebruikt om statistieken te verzamelen en analyses uit te voeren.

Sommige van de cookies die we kunnen gebruiken, zijn zogenaamde sessiecookies, die tijdelijk naar uw apparaat worden geüpload en blijven bestaan ​​totdat u uw webbrowser afsluit, terwijl andere zogenaamde permanente cookies zijn, die op uw apparaat blijven staan ​​nadat u stopt met navigeren op de website. website en kan worden gebruikt om de website te helpen u als terugkerende bezoeker te herinneren wanneer u terugkeert naar de site.

Soorten cookies:

De cookies die we kunnen gebruiken, zijn als volgt geclassificeerd op basis van hun functie: Cookietype Functie Aanvullende informatie Strikt noodzakelijke cookies Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om u in staat te stellen door de website te bladeren en de door u gevraagde functionaliteit te gebruiken. Ze worden gebruikt om u de door u gevraagde inhoud, goederen en diensten aan te bieden.

Strikt noodzakelijke cookies Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om u in staat te stellen door de website te bladeren en de door u gevraagde functies te gebruiken. Ze worden gebruikt om u de door u gevraagde inhoud, producten en diensten te leveren.

Deze cookies zijn essentieel om uw apparaat te helpen bij het downloaden of leveren van informatie, zodat u door de website kunt navigeren, de functies ervan kunt gebruiken en kunt terugkeren naar pagina’s die u eerder hebt bezocht. Deze cookies verzamelen persoonlijke informatie over u, zoals uw gebruikersnaam en laatste inlogdatum, en identificeren u als verbonden met de website.

Deze cookies worden verwijderd wanneer u uw webbrowser afsluit (sessiecookies).

Functionaliteitscookies Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar de website en stellen ons in staat uw keuzes en voorkeuren te onthouden. Deze cookies overleven het sluiten van uw webbrowser en duren tot hun toepasselijke vervaltijd.

Prestatiecookies Deze cookies worden gebruikt om geaggregeerde statistieken over de prestaties van de website te verstrekken en om die prestaties te testen en te verbeteren, om een ​​betere gebruikerservaring te bieden. Bovendien stellen ze ons in staat om analytische functies op de website uit te voeren. Deze cookies verzamelen geanonimiseerde gegevens die niet zijn gekoppeld aan een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Deze cookies hebben een variabele geldigheidsduur; sommige worden verwijderd zodra u uw browser sluit, terwijl andere een onbeperkte geldigheidsduur hebben.

Cookies blokkeren en verwijderen

U kunt uw browserinstellingen wijzigen om sommige of alle cookies te blokkeren en te verwijderen. Raadpleeg de onderstaande links voor instructies over hoe u dit kunt doen voor enkele van de meest populaire webbrowsers:

• Firefox • Internet Explorer • Google Chrome • Safari Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, sommige of alle functies en functionaliteit van de website mogelijk niet werken zoals bedoeld.

Bewaring van uw Persoonsgegevens Het bedrijf bewaart persoonsgegevens over u zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit beleid, of voor een langere periode als nodig is in overeenstemming met de wetten, voorschriften, beleidslijnen en bevelen die van toepassing zijn op Ons.

Om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens over u niet langer dan nodig worden bewaard, beoordelen Wij periodiek de Persoonsgegevens die wij bewaren om te bepalen of deze kunnen worden verwijderd.

Doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie

Persoonlijke gegevens over u kunnen worden overgedragen aan een derde land (d.w.z. andere rechtsgebieden dan die waarin u woont) of aan internationale organisaties. In dergelijke omstandigheden zal het bedrijf passende voorzorgsmaatregelen nemen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en om ervoor te zorgen dat de afdwingbare rechten en effectieve rechtsmiddelen van de betrokkenen beschikbaar zijn voor de betrokkenen.

Als u een inwoner bent van de EER (Europese Economische Ruimte), houd er dan rekening mee dat deze waarborgen en bescherming beschikbaar zullen zijn als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

Uw persoonlijke gegevens beschermen We nemen passende technische en operationele maatregelen om een ​​passend beschermingsniveau voor Persoonsgegevens te bieden, rekening houdend met de risico’s van verwerking, in het bijzonder van onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, corruptie, ongeoorloofde vrijgave of toegang tot de ingediende, opgeslagen of op welke manier dan ook behandeld.

Als gevolg van wettelijke of andere verplichtingen buiten onze controle, kunnen we verplicht zijn om persoonlijke gegevens over u over te dragen aan derden, zoals overheidsfunctionarissen. In dergelijke gevallen hebben we een beperkte mogelijkheid om het beveiligingsniveau te controleren dat door dergelijke derde partijen aan uw persoonlijke gegevens wordt geboden.

Elke overdracht van Persoonsgegevens via internet kan niet volledig veilig zijn. Als gevolg hiervan kan het bedrijf de veiligheid van uw persoonlijke informatie niet garanderen wanneer deze via internet naar ons wordt verzonden.

Links naar sites van derden De Site kan links bevatten naar sites van derden en/of softwaretoepassingen. Het bedrijf heeft geen controle over dergelijke sites en programma’s of het verzamelen en/of verwerken van uw persoonlijke gegevens door dergelijke sites en programma’s, en wij zijn niet aansprakelijk voor dergelijke sites en programma’s of voor hun privacy- en gegevensbeveiligingsbeleid en -activiteiten. Dit beleid is niet van toepassing op acties die worden ondernomen via dergelijke relevante websites en/of apps.

Wanneer u dergelijke sites en/of apps van derden bezoekt, raden wij u aan hun privacybeleid zorgvuldig door te nemen voordat u dergelijke sites en/of apps gebruikt en voordat u dergelijke persoonlijke gegevens vrijgeeft.

Wijzigingen in dit beleid We kunnen de voorwaarden van dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer we dit beleid wijzigen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door het herziene beleid op de website te plaatsen. Bovendien zullen we, wanneer we belangrijke wijzigingen in dit Beleid aanbrengen, alles in het werk stellen om u op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen door middel van openbaarmaking die wij gepast achten om u op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen en door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen op de Website te publiceren. Tenzij anders vermeld, zijn alle wijzigingen van kracht op het moment dat het bijgewerkte beleid op onze website wordt geplaatst.

Daarnaast hebt u het recht om bevestiging te vragen dat Persoonsgegevens over u door Ons worden verzameld, om te verzoeken om inzage van die gegevens, om de inhoud waar van toepassing te corrigeren en om Persoonsgegevens te verwijderen die Wij niet langer nodig hebben. U kunt uw toestemming ook beperken tot bepaalde behandelingen van uw Persoonsgegevens.

Recht van toegang

U hebt het recht om bevestiging van het bedrijf te krijgen of er al dan niet persoonlijke informatie over u wordt verwerkt en, zo ja, om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens en de volgende informatie: (1) het doel van de verwerking; (2) categorieën van Persoonsgegevens; (3) de geadresseerden of categorieën geadresseerden aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, inclusief geadresseerden in derde landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of internationale organisaties; (4) indien mogelijk, de periode gedurende welke de Persoonsgegevens moeten worden bewaard of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om een ​​dergelijke periode te bepalen; (5) het recht om van het bedrijf de correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens of de beperking van het gebruik van persoonlijke gegevens over u te vragen of om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik; (6) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een regelgevende instantie; (7) als de Persoonsgegevens niet van u worden verzameld, alle relevante informatie die beschikbaar is over de bron; (8) het bestaan ​​van profilering; en (9) als de Persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land buiten de EER of aan een internationale organisatie, de relevante waarborgen met betrekking tot de doorgifte. Het bedrijf zal een kopie verstrekken van de persoonlijke gegevens die worden verzameld en kan een billijke vergoeding in rekening brengen voor eventuele verdere kopieën die door u worden aangevraagd. Als u het verzoek elektronisch indient, en tenzij u anders verzoekt, wordt het materiaal verstrekt in een veelgebruikte elektronische vorm. Het verzoek om een ​​kopie van persoonsgegevens mag geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van anderen. Daarom, als het verzoek de rechten en vrijheden van anderen schendt, kan het bedrijf uw verzoek niet of in beperkte mate uitvoeren.

Recht op correctie

U hebt het recht om van de Society de correctie van onjuiste persoonlijke informatie over u te verkrijgen. Gezien het doel van de behandeling heeft u het recht om de onvolledige Persoonsgegevens die u betreffen aan te laten vullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

Recht op annulering

U hebt het recht om het bedrijf persoonlijke gegevens over u te laten wissen als een van de voorgestelde redenen van toepassing is: (a) de persoonlijke gegevens zijn niet meer nodig voor het beoogde doel waarvoor ze zijn verzameld of anderszins worden verwerkt; (b) u trekt uw toestemming waarop de behandeling is gebaseerd in en er zijn geen andere rechtmatige gronden voor de behandeling; (c) u zich te allen tijde, op grond van uw specifieke omstandigheden, verzet tegen de verwerking van Persoonsgegevens over u die is gebaseerd op de legitieme belangen die door Ons of een derde partij worden nagestreefd, en er zijn geen prevalerende wettelijke gronden voor de verwerking; (d) u ​​bezwaar maakt tegen de behandeling van Persoonsgegevens over u om redenen van direct marketing; (e) de Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of (f) de Persoonsgegevens over u moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke vereiste van de wet van de Europese Unie of van een lidstaat waaraan het Bedrijf is onderworpen. Dit recht is niet beschikbaar voor zover de verwerking noodzakelijk is (a) voor de nakoming van een wettelijke verplichting die behandeling vereist door de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaat waaraan de Maatschappij is onderworpen; of (b) voor de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Recht om de behandeling te beperken

U hebt het recht om van het Bedrijf de beperking van de verwerking van Persoonsgegevens over u te verkrijgen als een van de volgende situaties van toepassing is: (a) de juistheid van de Persoonsgegevens door u wordt betwist, voor een periode die het Bedrijf in staat stelt te controleren de juistheid van de Persoonsgegevens over u

(b) de verwerking niet rechtmatig is en u bezwaar maakt tegen de verwijdering van de Persoonsgegevens over u en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan; (c) de Vereniging heeft de Persoonsgegevens over u niet langer nodig voor de doeleinden van de behandeling, maar de Persoonsgegevens zijn door u vereist voor het instellen, nastreven of verdedigen van juridische claims; (d) als de Verwerking van Persoonsgegevens over u vereist is voor de doeleinden van de wettige belangen die worden nagestreefd door het Bedrijf of een derde partij, tenzij Wij dwingende legitieme gronden voor de Verwerking aantonen die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; of (e) als de Persoonsgegevens over u worden verwerkt met het oog op direct marketing, met inbegrip van profilering, voor zover het betrekking heeft op dergelijke direct marketing. Als de verwerking van Persoonsgegevens over u is beperkt naar aanleiding van uw verzoek, zullen dergelijke Persoonsgegevens, met uitsluiting van opslag, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om Persoonsgegevens over u, die u aan het Bedrijf heeft verstrekt, te ontvangen in een formaat dat gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar is, evenals het recht om dergelijke Persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerker, indien (een ) de behandeling is gebaseerd op uw toestemming of op een contract waarbij u partij bent, en (b) de behandeling wordt geautomatiseerd uitgevoerd. Bij het uitoefenen van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, hebt u het recht om uw Persoonsgegevens rechtstreeks van het Bedrijf naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden, waar dit technisch mogelijk is. De uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de rechten van u en het Bedrijf op grond van uw recht op gegevenswissing. In overeenstemming hiermee zal het recht op gegevensoverdracht geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van anderen.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om op elk moment, op grond van uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de behandeling van Persoonsgegevens over u die is gebaseerd op de rechtmatige belangen die worden nagestreefd door het Bedrijf of door een derde partij, inclusief de profilering op basis van dergelijke rechtmatige zorgen . In dit geval zullen wij geen persoonsgegevens over u verder verwerken, tenzij wij dwingende juridische redenen aanvoeren voor de behandeling die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor het instellen, afdwingen of verdedigen van juridische claims. U hebt het bevestigende recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, inclusief het gebruik van profilering, voor zover deze verband houden met dergelijke direct marketing.