Biticodes, BTC Pro iPlex

Gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden De site bevat gegevens over platforms van derden. U moet op de hoogte zijn van het volgende:
De site bevat gegevens over platforms van derden
De site bevat details van platforms van derden voor het verhandelen van cryptocurrencies. U dient deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen om te begrijpen hoe u de Site of de Diensten gebruikt.
Als het Bedrijf van mening is dat een juridische omgeving in het relevante rechtsgebied in strijd is met deze Voorwaarden, moet u deze Voorwaarden zorgvuldig en in hun geheel lezen voordat u de Services gebruikt.
U stemt ermee in de Website en de Diensten op een respectvolle manier te gebruiken.
Met wijzigingen, door de site te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden.
belichamen
Geschiktheid
U komt alleen in aanmerking om de site te gebruiken als u aan het volgende voldoet:
U bent ten minste 18 jaar oud
The Firm geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de wettigheid van de Site en/of de Services en/of het gebruik door een persoon van de Site en/of de Services, en is niet aansprakelijk voor onrechtmatige gebruik van de Site en/of de Diensten door de Gebruiker.
Beperkte gebieden
Zonder de algemeenheid van het bovenstaande te beperken, kan het Bedrijf de toegankelijkheid van de Site en/of de Diensten beperken tot elke Gebruiker die het beleid en de praktijken van het Bedrijf niet naleeft.
Als het bedrijf van mening is dat een wettelijke of regelgevende omgeving in het relevante gebied ertoe zal leiden dat het bedrijf wordt blootgesteld aan juridische, regelgevende, gerenommeerde of economische risico’s, dan is het bedrijf niet verantwoordelijk voor het gedrag van het bedrijf in dat gebied.
Verboden activiteiten
U neemt aan om de site en de Services op een eerbiedige manier toe te passen, en u neemt nu niet langer over om:
Link naar de site en/of gebruik de site voor het uploaden, downloaden, distribueren, publiceren of verzenden van records op een manier die in strijd is met rechten, zoals eigendomsrechten, veiligheid van privé-rechten of elke andere juiste; schade, belediging, laster of irrelevante inhoud; bestanden die bestaan uit een endemisch of ander softwareprogramma dat de pc-structuren van het bedrijf kan schaden of op een manier die het gebruik van de site door anderen kan beperken of verhinderen; gegevens die in strijd zijn met de wet; of records of die bestaat uit een commercial van welke aard dan ook zonder de eerdere schriftelijke toestemming van het kantoor;
Verwijder of wijzig eventuele toeschrijvingen, strafrechtelijke mededelingen of andere eigendomsaanduidingen of labels op de site;
Gebruik de Services het gebruik van een andere interface dan de site;
Het gebruik van de Website en/of de Diensten door verschillende Gebruikers belemmeren;
Bots of andere automatische strategieën gebruiken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site en/of de Diensten;
Uploaden of verzenden zonder de specifieke toestemming van het Bedrijf, alles dat fungeert als een passieve of levendige reeks records, zoals, maar niet beperkt tot, internetbugs, cookies of andere vergelijkbare adware-apparaten;
Alle relevante wettelijke richtlijnen of voorschriften overtreden, onwettig tijdverdrijf inspireren of verkopen, zoals, maar nu niet langer beperkt tot, inbreuk op het auteursrecht, inbreuk op handelsmerken, laster, inbreuk op de privacy, diefstal van identificatie, hacken, kraken of verspreiden van vervalste softwareprogramma’s;
Aanpassingen maken en/of ingrijpen op enigerlei wijze binnen de leveringscode van de Website en enig softwareprogramma en/of hulpprogramma toevoegen dat schade kan toebrengen aan of schade toebrengt aan het Bedrijf, de Website of elke andere 1/3 partij;
Het demonteren, decompileren of in elk ander geval tegenwerken van enig softwareprogramma op de site of dat wordt gebruikt om de Diensten aan te bieden.
U begrijpt dat, zonder afbreuk te doen aan alle andere kenmerken van het Bedrijf, het Bedrijf, in het geval dat het Bedrijf erbij betrokken is dat uw gebruik van de Website nu niet langer in overeenstemming is met de bepalingen van die Voorwaarden of enige relevante wet, uw gebruik van de Website of de Diensten, u beperken van toegang tot de Website, uw gedragsstijlen op de Website wijzigen in 1/3 evenementen en elke andere beweging die het Bedrijf ook geschikt acht om zijn eigendommen en/of rechten en/of rechten te verdedigen van 1/3 evenementen.
Intellectuele eigendomsrechten
De website en het inhoudsmateriaal, samen met de video-substanties, tekst, foto’s, logo’s, ontwerpen, muziek, geluid, figuren, logo’s en ander inhoudsmateriaal belichaamd in de website vallen onder de highbrow eigendomsrechten van het bedrijf of van derden .
Wat betreft het Bedrijf en de Gebruiker, houdt het Bedrijf alle eigen, naam en hobby in en aan de Website en de Diensten. Het gebruik van de Website en/of de Diensten verleent de Gebruiker nu geen van de in de Website en/of de Diensten vervatte eigendomsrechten meer, afgezien van de juiste toepassing van de Website en/of de Diensten volgens de zinnen van die Voorwaarden.
De Gebruiker kan ook het eenvoudigst de Website en/of de Diensten gebruiken voor niet-openbaar en niet-industrieel gebruik.
U zult nu niet langer, noch zult u een andere viering toestaan om te wijzigen, decompileren, demonteren, tegenover engineeren, kopiëren, overdragen, spin-off werken te creëren van, verhuren, in sublicentie geven, distribueren, ingelijst reproduceren, opnieuw publiceren, schrapen, downloaden, weergeven , verzenden, posten, verhuren of promoten in welke vorm of op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk, gebruik voor welke reden dan ook, behalve voor het gebruik van de Website of de Diensten in overeenstemming met de Voorwaarden of in enig ander geval het meeste van de inhoud van de Website zonder de specifieke, eerdere schriftelijke toestemming van het Bedrijf.
Beperking van wettelijke aansprakelijkheid
Uw gebruik van de Website en/of de Diensten is op uw eigen risico. Het bedrijf wijst alle garanties, specifiek of impliciet, af met betrekking tot de website en de services en uw gebruik daarvan, samen met impliciete garanties van verkoopbaarheid, naam, gezondheid voor een geselecteerde oorzaak of niet-inbreuk, bruikbaarheid , autoriteit, nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid. Dienovereenkomstig worden de Services, samen met al het inhoudsmateriaal en alle mogelijkheden die beschikbaar zijn op of toegankelijk zijn via of verzonden vanaf de Website, geleverd “zoals het is”, “zoals het hoort” en “met alle gebreken”.
Zonder af te wijken van de algemeenheid van het voorgaande, aanvaardt het Bedrijf geen wettelijke verantwoordelijkheid of plicht voor (a) fouten, fouten of onnauwkeurigheden van enig inhoudsmateriaal dat op de Website staat; (b) elke onderbreking of stopzetting van verzending naar of van de Website of via de Diensten; (c) bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die via een derde partij naar of via de Website of de Services kunnen worden verzonden.
U conformeert zich om het Bedrijf onschuldig te houden voor alle verliezen die, direct of indirect, aan u en/of een andere derde partij zijn veroorzaakt, met bewondering voor de website en/of de diensten en u zult als enige verantwoordelijk zijn voor al uw gemaakte selecties. op het inhoudsmateriaal van de Website en/of de Diensten.
In geen geval zal het bedrijf vatbaar zijn voor u of een derde partij voor enige speciale, directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade, samen met eventuele misplaatste inkomsten of misplaatste statistieken die opduiken door uw gebruik van de website en /of de Diensten of verschillende stoffen op, toegankelijk via of gedownload van de Website of als onderdeel van de Diensten, al dan niet primair gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad of een andere criminele theorie, en al dan niet of nu niet langer is het bedrijf geadviseerd over de mogelijkheid van die schade en in gevallen waarin gerechtelijke autoriteit het bedrijf aansprakelijk stelt, zal zijn wettelijke verantwoordelijkheid nu niet langer meer dan 1.000 USD bedragen. Het voorgaande probleem van wettelijke aansprakelijkheid moet in acht worden genomen voor de maximale hoeveelheid die is toegestaan door regelgeving in het relevante rechtsgebied.
U weet in het bijzonder dat het bedrijf nu niet langer verantwoordelijk zal zijn voor gebruikersinhoud of lasterlijk, beledigend of onwettig gedrag door derden en dat de dreiging van schade of schade als gevolg van het voorgaande volledig bij u berust.
Het bedrijf is niet altijd in rekening gebracht voor problemen of technische storingen van smartphones of communitylijnen, online pc-systemen, servers of providers, hardware, software, storingen als gevolg van technische problemen of congestie van sitebezoekers op internet (of ontoegankelijkheid van internet) of incompatibiliteit tussen de Website of de Diensten en Uw browser en/of andere apparatuur. Zonder af te wijken van de algemeenheid van het bovenstaande, anticipeert het bedrijf nu niet langer op enige verplichting of bedreiging voor uw gebruik van internet.