Biticodes, BTC Pro iPlex
Warunki korzystania Ogólne warunki użytkowania Witryna zawiera dane dotyczące platform innych firm. Musisz zdawać sobie sprawę z następujących kwestii: Witryna zawiera dane o platformach innych firm Witryna zawiera szczegółowe informacje o platformach stron trzecich do handlu kryptowalutami. Należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki użytkowania, aby zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z Witryny lub Usług. Jeśli Firma uważa, że jakiekolwiek środowisko prawne w odpowiedniej jurysdykcji narusza niniejsze Warunki, przed skorzystaniem z Usług należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki w całości. Zgadzasz się korzystać z Witryny i Usług z szacunkiem. Z poprawkami, korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na Regulamin. Niniejsze Warunki zawierają naszą politykę prywatności i akceptując, potwierdzasz, że zgadzasz się również na akceptację naszej polityki prywatności Kwalifikowalność Możesz korzystać z witryny tylko wtedy, gdy spełniasz następujące warunki: Masz co najmniej 18 lat Firma nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, co do zgodności z prawem Witryny i / lub Usług i / lub korzystania przez jakąkolwiek osobę z Witryny i / lub Usług, i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewłaściwe korzystanie z Witryny i /lub Usług przez Użytkownika. Terytoria zastrzeżone Nie ograniczając ogólności powyższego, Firma może ograniczyć dostęp do Witryny i/lub Usług każdemu Użytkownikowi, który nie przestrzega zasad i praktyk Firmy. Jeżeli Spółka uważa, że jakiekolwiek otoczenie prawne lub regulacyjne na danym terytorium spowoduje narażenie Spółki na ryzyko prawne, regulacyjne, związane z reputacją lub ekonomią, wówczas Spółka nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie Spółki na takim terytorium. Zabronione czynności Zobowiązujesz się stosować witrynę i Usługi z szacunkiem, a teraz już nie: Link do witryny i/lub korzystanie z witryny w celu przesyłania, pobierania, rozpowszechniania, publikowania lub przesyłania zapisów w sposób naruszający jakiekolwiek prawa, takie jak prawa własności, bezpieczeństwo prywatności lub wszelkie inne właściwe; uszkodzenia, zniewagi, zniesławienia lub treści nieistotnych; zapisy, które składają się z endemicznego lub innego oprogramowania, które może uszkodzić strukturę komputerów firmy lub w sposób, który może ograniczyć lub uniemożliwić innym korzystanie z witryny; zapisy, które naruszają jakiekolwiek prawo; lub zapisy lub które składają się z reklamy dowolnego rodzaju bez uprzedniej pisemnej zgody firmy; Usuwania lub zmieniania jakichkolwiek atrybucji, powiadomień o przestępstwach lub innych zastrzeżonych oznaczeń lub etykiet w witrynie; Korzystać z Usług korzystanie z dowolnego interfejsu poza witryną; zakłócać korzystania z Serwisu i/lub Usług przez różnych Użytkowników ; Używać botów lub różnych automatycznych strategii w celu uzyskania dostępu do witryny i/lub Usług lub korzystania z nich; Przesyłaj lub przesyłaj bez specjalnego upoważnienia Firmy wszystko , co działa jako pasywne lub żywe serie nagrań, takie jak, bez ograniczeń, robaki internetowe, pliki cookie lub inne porównywalne urządzenia adware; Naruszać wszelkich stosownych wytycznych lub regulacji prawnych, inspirować lub sprzedawać jakiejkolwiek niezgodnej z prawem rozrywki, takiej jak, obecnie już nie ograniczonej do, naruszenia praw autorskich, naruszenia znaku towarowego, zniesławienia, naruszenia prywatności, kradzieży tożsamości, hakowania, łamania lub dystrybucji fałszywego oprogramowania; Dokonywać jakichkolwiek zmian i/lub interweniować w jakikolwiek sposób w kodzie dostaw Witryny i dodawać oprogramowanie i/lub narzędzia, które mogą uszkodzić lub wyrządzić szkodę Firmie, Witrynie lub każdej innej stronie 1/3; Dezasemblować, dekompilować lub w jakimkolwiek innym przypadku dokonywać inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania w witrynie lub używanego do oferowania Usług. Rozumiesz, że bez uszczerbku dla wszystkich innych właściwości Firmy, w przypadku, gdy Firma jest zaangażowana w to, że Twoje korzystanie z Witryny nie jest już zgodne z postanowieniami niniejszych Warunków lub jakiegokolwiek odpowiedniego prawa, Firma może również dostosować sposób korzystania przez Ciebie z Witryna lub Usługi, ograniczają dostęp do Witryny, przełączają style postępowania w Witrynie na 1/3 wydarzeń i każdy inny ruch, który Firma może również uznać za odpowiedni w celu obrony jej własności i/lub praw i/lub praw 1/3 wydarzeń. Prawa własności intelektualnej Witryna i jej zawartość, wraz z materiałami wideo, tekstem, zdjęciami, logo, projektami, muzyką, dźwiękiem, figurami, logo i niektórymi innymi treściami zawartymi w Witrynie są objęte prawami majątkowymi Spółki lub osób trzecich . W stosunkach między Firmą a Użytkownikiem Firma zachowuje całą własność, nazwę i hobby w Witrynie i Usługach. Korzystanie z Witryny i/lub Usług nie daje już Użytkownikowi żadnych praw majątkowych zawartych w Witrynie i/lub Usługach, z wyjątkiem właściwego zastosowania Witryny i/lub Usług zgodnie z zwroty tych Warunków. Użytkownik może również po prostu korzystać z Serwisu i/lub Usług do użytku niepublicznego i nieprzemysłowego. Nie możesz już ani zezwalać na inne celebracje na modyfikowanie, dekompilację, dezasemblację, inżynierię przeciwną, kopiowanie, przenoszenie, tworzenie dzieł spinoff, wypożyczanie, udzielanie sublicencji, rozpowszechnianie, powielanie w ramkach, ponowne publikowanie, usuwanie, pobieranie, wyświetlanie , przesyłać, publikować, wynajmować lub promować w jakimkolwiek kształcie lub za pomocą jakichkolwiek środków, w całości lub w części, wykorzystywać z jakiegokolwiek powodu poza korzystaniem z Witryny lub Usług zgodnie z Warunkami lub w każdym innym przypadku jak najlepiej zawartości Serwisu bez wyraźnej , uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Ograniczenie odpowiedzialności prawnej Korzystanie z Witryny i/lub Usług odbywa się na własne ryzyko. W najszerszej ilości dozwolonej przez przepisy, Firma zrzeka się wszelkich gwarancji, konkretnych lub dorozumianych, w odniesieniu do Witryny i Usług oraz korzystania z nich wraz z dorozumianymi gwarancjami przydatności handlowej, nazwy, zdrowia z wybranej przyczyny lub nienaruszalności, przydatności , autorytet, dokładność, kompletność i terminowość. W związku z tym Usługi, wraz ze wszystkimi treściami i możliwościami, które mają być udostępniane lub udostępniane za pośrednictwem Witryny lub wysyłane z Witryny, są dostarczane „ tak jak są”, „ tak jak były ” i „ ze wszystkimi wadami ” . Bez odstępstwa od ogólności powyższego, Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej ani obowiązku za jakiekolwiek (a) błędy, pomyłki lub nieścisłości jakichkolwiek treści zawartych w Witrynie; (b) jakiekolwiek przerwanie lub zaprzestanie transmisji do lub z Witryny za pośrednictwem Usług; (c) wszelkie błędy, wirusy, konie trojańskie lub tym podobne, które mogą być przesyłane do lub za pośrednictwem Witryny lub Usług przez osoby trzecie. Zgadzasz się, aby chronić Firmę przed wszelkimi stratami spowodowanymi, bezpośrednio lub pośrednio, Tobie i / lub innej trzeciej uroczystości, z podziwem dla Witryny i / lub Usług i ponosisz wyłączny obowiązek za wszelkie dokonane przez Ciebie wybory liczone na materiale treści Witryny i/lub Usług. W żadnym wypadku Firma nie będzie narażona na Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią za jakiekolwiek szczególne, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne lub wynikowe szkody, a także jakiekolwiek niewłaściwie umieszczone zarobki lub niewłaściwie umieszczone statystyki podskakujące w wyniku korzystania z Witryny i / lub Usług lub innych substancji dostępnych za pośrednictwem Witryny lub pobranych z Witryny lub w ramach Usług, niezależnie od tego, czy opierają się one w całości na gwarancji, umowie, czynie niedozwolonym lub innej teorii kryminalnej, oraz niezależnie od tego, czy nie dłużej Spółka została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód, aw przypadkach, w których organ sądowy ujawni odpowiedzialność Spółki, jej odpowiedzialność prawna nie będzie już przekraczać 1000 USD. Powyższy problem odpowiedzialności prawnej będzie przestrzegany w jak najszerszym zakresie dopuszczonym przez przepisy w odpowiedniej jurysdykcji. Szczególnie dobrze wiesz, że Firma nie będzie już odpowiedzialna za Treści Użytkownika lub zniesławiające, obraźliwe lub niezgodne z prawem zachowanie w ramach jakiejkolwiek trzeciej uroczystości i że zagrożenie szkodą lub szkodą z powyższego w całości spoczywa na Tobie. Firma nie zawsze ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek problemy lub awarie techniczne jakichkolwiek smartfonów lub linii społecznościowych, systemów komputerowych online, serwerów lub dostawców, sprzętu, oprogramowania, awarii z powodu problemów technicznych lub przeciążenia odwiedzających witrynę w Internecie (lub niedostępności internet) lub niezgodność między Witryną lub Usługami a Twoją przeglądarką i/lub innym sprzętem. Bez odstępowania od ogólności powyższego, Firma nie przewiduje już żadnych obowiązków ani zagrożeń dla korzystania przez Ciebie z Internetu.