Biticodes, BTC Pro iPlex
Termeni de utilizare Condiții generale de utilizare Site-ul include date despre platforme terțe. Trebuie să fiți conștienți de următoarele: Site-ul include date despre platforme terțe Site-ul include detalii despre platforme terțe pentru tranzacționarea cu criptomonede. Ar trebui să citiți cu atenție acești Termeni de utilizare pentru a înțelege cum utilizați Site-ul sau Serviciile. Dacă Compania consideră că orice mediu legal din jurisdicția relevantă încalcă acești Termeni, trebuie să citiți acești Termeni cu atenție și în întregime înainte de a utiliza Serviciile. Sunteți de acord să utilizați site-ul și serviciile într-o manieră respectuoasă. Cu modificări, prin utilizarea site-ului, sunteți de acord cu Termenii. Acești Termeni cuprind politica noastră de confidențialitate și, prin acceptarea, recunoașteți că sunteți de asemenea de acord să acceptați politica noastră de confidențialitate Eligibilitate Sunteți eligibil să utilizați site-ul numai dacă respectați următoarele: Ai cel puțin 18 ani Firma nu face nicio declarație sau garanție cu privire la legalitatea Site-ului și/sau a Serviciilor și/sau a utilizării de către orice persoană a Site-ului și/sau a Serviciilor și nu va fi responsabilă pentru nicio utilizare necorespunzătoare a Site-ului și /sau Serviciile de către Utilizator. Teritorii restricționate Fără a limita generalitatea celor de mai sus, Firma poate restricționa accesibilitatea Site-ului și/sau Serviciilor oricărui Utilizator care nu respectă politicile și practicile Firmei . În cazul în care Compania consideră că orice mediu legal sau de reglementare din teritoriul relevant va duce la expunerea Companiei la riscuri legale, de reglementare, de reputație sau economice, atunci Compania nu va fi responsabilă pentru comportamentul Companiei pe acest teritoriu. Activități interzise Adopți să aplici site-ul și Serviciile într-un mod respectuos, iar acum nu mai adopti: Link către site și/sau utilizați site-ul pentru a încărca, descărca, distribui, publica sau transmite înregistrări într-un mod care încalcă orice drept, cum ar fi drepturile de proprietate, securitatea drepturilor de confidențialitate sau orice alt drept; daune, insulte, defăimare sau conținut irelevant; înregistrări care constau dintr-un program software endemic sau diferit care poate dăuna structurilor computerului firmei sau într-un mod care poate limita sau împiedica pe alții să folosească site-ul; înregistrări care încalcă orice lege; sau înregistrări sau care constă într-o reclamă de orice tip fără permisiunea scrisă anterioară a firmei; Eliminați sau modificați orice atribuții, notificări penale sau diferite denumiri de proprietate sau etichete de pe site; Utilizați Serviciile utilizând orice interfață în afară de site; interferează cu utilizarea de către diferiți utilizatori a site-ului și/sau a serviciilor; Utilizați roboți sau diferite strategii automate pentru a obține admiterea sau pentru a utiliza site-ul și/sau Serviciile; Încărcați sau transmiteți, fără autoritatea specifică a Firmei , orice acționează ca o serie de înregistrări pasive sau pline de viață, cum ar fi, fără limitare, erori de internet, cookie-uri sau diferite dispozitive adware comparabile; Încălcarea oricăror linii directoare sau reglementări legale relevante, inspira sau vinde orice distracție ilegală, cum ar fi încălcarea drepturilor de autor, încălcarea mărcilor comerciale, defăimarea, invadarea confidențialității, furtul de identificare, piratarea, spargerea sau distribuirea de programe software contrafăcute; Efectuați orice ajustări și/sau interveniți în orice mod în codul de furnizare al Site-ului Web și adăugați orice program software și/sau utilitar care poate deteriora sau cauza prejudicii Companiei, Site-ului sau oricărei alte 1/3 părți; Dezasamblați, decompilați sau, în orice alt caz, efectuați inginerie inversă a oricărui program software din cadrul site-ului sau folosit pentru a oferi Serviciile. Înțelegeți că, fără a aduce atingere tuturor celorlalte proprietăți ale Companiei, în cazul în care Compania este implicată în care utilizarea de către dvs. a site-ului web nu mai respectă acum prevederile acelor Termeni sau orice lege relevantă, Compania poate, de asemenea, să ajusteze utilizarea de către dvs. a site-ului. Site-ul web sau Serviciile, vă restricționează accesul la site, vă schimbați stilurile de conduită pe site la 1/3 evenimente și orice altă mișcare pe care Compania o poate considera potrivită pentru a-și apăra bunurile și/sau drepturile și/sau drepturile. din 1/3 evenimente. Drepturi asupra bunurilor intelectuale Site-ul și materialul său de conținut, împreună cu substanțele video, textul, fotografiile, logo-urile, desenele, muzica, sunetul, figurile, logo-urile și alte materiale de conținut incorporate în site sunt incluse prin drepturile de proprietate ale Companiei sau ale terților. . Între Companie și Utilizator, Compania păstrează toate proprietățile, numele și hobby-urile în și către site-ul web și Servicii. Utilizarea Site-ului și/sau a Serviciilor nu mai conferă Utilizatorului niciunul dintre drepturile de proprietate înalte încorporate în Website și/sau Servicii, în afară de dreptul de a aplica Site-ul și/sau Serviciile conform prevederilor fraze ale acelor Termeni. Utilizatorul poate utiliza, de asemenea, pur și simplu Site-ul și/sau Serviciile pentru uz non-public și non-industrial. Acum nu veți mai și nici nu veți mai permite vreunei alte sărbători să modifice, să decompileze, să dezasamblați, să creeze lucrări secundare, să copieze, să transfere, să creeze lucrări derivate din, să închirieze, să licențieze, să distribuie, să reproducă încadrat, să republiceze, să răzuiască, să descarce, să afișeze să transmită, să posteze, să închirieze sau să promoveze în orice formă sau prin orice mijloc, în întregime sau parțial, utilizarea pentru orice cauză, în afară de utilizarea site-ului web sau a Serviciilor în conformitate cu Termenii sau, în orice alt caz, să profite la maximum de orice a conținutului site-ului web fără permisiunea scrisă specifică anterioară a Companiei. Limitarea răspunderii legale Utilizarea de către dvs. a site-ului web și/sau a serviciilor va fi pe riscul dvs. exclusiv. În cantitatea maximă autorizată prin regulament, Compania declină toate garanțiile, specifice sau implicite, cu referire la site-ul web și serviciile și utilizarea acestora de către dvs., împreună cu garanțiile implicite de vandabilitate, nume, sănătate pentru o cauză selectată sau neîncălcare, utilitate , autoritate, acuratețe, completitudine și actualitate. În consecință, Serviciile, împreună cu tot materialul de conținut și capabilitățile făcute pentru a fi avute pe sau accesate prin sau expediate de pe site-ul web, sunt furnizate „ ca atare”, „ cum trebuie avute ” și „ cu toate defecțiunile ” . Fără a deroga de la generalitatea celor de mai sus, Compania nu își asumă nicio responsabilitate sau obligație legală pentru (a) erori, greșeli sau inexactități ale oricărui material de conținut acoperit de site-ul web; (b) orice întrerupere sau încetare a transmiterii către sau de la Site prin intermediul Serviciilor; (c) orice erori, viruși, cai troieni sau altele asemenea care pot fi transmise către sau prin intermediul site-ului web sau al serviciilor prin orice terță parte. Vă conformați să păstrați Compania nevinovată pentru orice pierderi cauzate, imediat sau indirect, Dvs. și/sau unei alte sărbători terțe, cu admirație față de site-ul web și/sau Serviciile și veți suporta singura datorie pentru oricare dintre selecțiile dvs. făcute luând în considerare. asupra materialului de conținut al site-ului web și/sau al serviciilor. Compania nu va fi în niciun caz predispusă la Dvs. sau la orice terță parte pentru orice daune speciale, directe, indirecte, incidentale, speciale, punitive sau consecvente, împreună cu orice câștiguri neplasate sau statistici greșite care apar din utilizarea de către dvs. a site-ului web și /sau Serviciile sau diferite substanțe de pe, accesate prin sau descărcate de pe site-ul web sau ca parte a Serviciilor, indiferent dacă se bazează sau nu în principal pe garanție, contract, delict sau orice altă teorie penală și dacă sau nu sau acum nu Compania a fost informată mai mult despre oportunitatea acestor daune și în cazurile în care autoritatea judiciară dezvăluie răspunderea Companiei, responsabilitatea sa legală nu va mai depăși acum 1.000 USD. Problema de mai sus a răspunderii legale va respecta până la cantitatea maximă autorizată prin reglementări în jurisdicția relevantă. Știți în mod deosebit că Compania nu va mai fi acum responsabilă pentru conținutul utilizatorului sau pentru comportamentul defăimător, ofensator sau ilegal prin orice terță sărbătoare și că amenințarea cu daune sau vătămări din cele de mai sus revine în totalitate dvs. Compania nu este întotdeauna plătibilă pentru orice probleme sau defecțiuni tehnice ale oricărui smartphone sau linii comunitare, sisteme on-line de computer, servere sau furnizori, hardware, software, defecțiuni din cauza problemelor tehnice sau a aglomerației vizitatorilor site-ului pe internet (sau inaccesibilitatea internet) sau incompatibilitate între Website sau Servicii și browserul Dvs. și/sau diferite echipamente. Fără a deroga de la generalitatea celor de mai sus, Compania nu mai anticipează acum nicio obligație sau amenințare pentru utilizarea de către dvs. a internetului.