Biticodes, BTC Pro iPlex

Användarvillkor

Allmänna användarvillkor Webbplatsen innehåller uppgifter om tredjepartsplattformar. Du måste vara medveten om följande:
Webbplatsen innehåller uppgifter om plattformar från tredje part.
Webbplatsen innehåller uppgifter om 3:e parts plattformar för handel med kryptovalutor. Du bör läsa dessa användarvillkor noggrant för att förstå hur du använder webbplatsen eller tjänsterna.
Om företaget anser att någon rättslig miljö i den relevanta jurisdiktionen strider mot dessa villkor måste du läsa dessa villkor noggrant och i sin helhet innan du använder tjänsterna.
Du samtycker till att använda webbplatsen och tjänsterna på ett respektfullt sätt.
Med ändringar, genom att använda webbplatsen godkänner du villkoren.
Dessa villkor förkroppsligar vår integritetspolicy och genom att acceptera bekräftar du att du också godkänner vår integritetspolicy.
Stödberättigande
Du är endast berättigad att använda webbplatsen om du uppfyller följande villkor:
Du är minst 18 år gammal.
Företaget ger inga utfästelser eller garantier om att webbplatsen och/eller tjänsterna och/eller en enskild persons användning av webbplatsen och/eller tjänsterna är lagliga, och kommer inte att vara ansvarigt för användarens olovliga användning av webbplatsen och/eller tjänsterna.
Begränsade territorier
Utan att begränsa det allmänna innehållet i ovanstående kan företaget begränsa tillgängligheten till webbplatsen och/eller tjänsterna för alla användare som inte följer företagets riktlinjer och praxis.
Om Företaget anser att en rättslig eller regulatorisk miljö i det relevanta territoriet kommer att leda till att Företaget utsätts för rättsliga, regulatoriska, ryktbara eller ekonomiska risker, ska Företaget inte vara ansvarigt för Företagets agerande i ett sådant territorium.
Förbjuden verksamhet
Du antar att tillämpa webbplatsen och tjänsterna på ett respektfullt sätt, och Du antar nu inte längre att:
Länka till webbplatsen och/eller använda tjänsterna för att ladda upp, ladda ner, distribuera, publicera eller överföra uppgifter på ett sätt som bryter mot rättigheter, t.ex. äganderätt, säkerhet, integritetsskydd eller andra rättigheter, skada, förolämpa, förtala eller ovidkommande innehåll; Uppgifter som består av ett endemiskt eller annat program som kan skada företagets datorstrukturer eller på ett sätt som kan begränsa eller hindra andra från att använda webbplatsen, uppgifter som bryter mot någon lag, eller uppgifter eller som består av någon form av reklam utan företagets tidigare skriftliga tillstånd;
Ta bort eller ändra eventuella tillskrivningar, brottsanmälningar eller andra äganderättsliga beteckningar eller etiketter på webbplatsen;
Använda tjänsterna med hjälp av något gränssnitt vid sidan av webbplatsen;
Störa andra användares användning av webbplatsen och/eller tjänsterna;
Använda robotar eller andra automatiska strategier för att få tillträde till eller använda webbplatsen och/eller tjänsterna;
Ladda upp eller överföra utan företagets särskilda tillstånd, något som fungerar som en passiv eller levande registerserie , såsom, utan begränsning, internetbugs, cookies eller andra jämförbara adware-enheter;
Bryta mot relevanta juridiska riktlinjer eller förordningar, inspirera eller sälja någon olaglig tidsfördriv som, men nu inte längre begränsad till, upphovsrättsintrång, varumärkesintrång, förtal, intrång i privatlivet, identifikationsstöld, hacking, crackning eller distribution av förfalskade programvaror;
Göra justeringar och/eller ingripa på något sätt i webbplatsens leveranskod och lägga till programvaror och/ eller verktyg som kan skada eller orsaka skada på företaget, webbplatsen eller någon annan tredje part;
Demontera, dekompilera eller i något annat fall motsatt ingenjörsarbete av programvaror som finns på webbplatsen eller som används för att erbjuda tjänsterna.
Du förstår att utan att det påverkar företagets alla andra rättigheter, om företaget är involverat i att din användning av webbplatsen inte längre följer bestämmelserna i dessa villkor eller någon relevant lag, kan företaget också stämma av din användning av webbplatsen eller tjänsterna, begränsa din tillgång till webbplatsen, byta dina beteendestilar på webbplatsen till 1/3 händelser, och varje annan åtgärd som företaget kan anse lämplig för att försvara sina ägodelar och/eller rättigheter och/eller 1/3 händelsers rättigheter.
Immateriella rättigheter
Webbplatsen och dess innehållsmaterial, tillsammans med videosubstanser, text, foton, logotyper, mönster, musik, ljud, figurer, logotyper och annat innehållsmaterial som ingår i webbplatsen omfattas av företagets eller tredje parters immateriella rättigheter.
Mellan företaget och användaren behåller företaget all äganderätt, namn och hobby i och till webbplatsen och tjänsterna. Användningen av webbplatsen och/eller tjänsterna ger inte längre användaren någon av de immateriella rättigheter som ingår i webbplatsen och/eller tjänsterna, förutom rätten att använda webbplatsen och/eller tjänsterna i enlighet med dessa villkor.
Användaren får dessutom endast använda webbplatsen och/eller tjänsterna för privat och icke-industriellt bruk.
Bryta mot relevanta juridiska riktlinjer eller förordningar, inspirera eller sälja någon olaglig tidsfördriv som, men nu inte längre begränsad till, upphovsrättsintrång, varumärkesintrång, förtal, intrång i privatlivet, identifikationsstöld, hacking, crackning eller distribution av förfalskade programvaror;
Begränsning av juridiskt ansvar
Göra justeringar och/eller ingripa på något sätt i webbplatsens leveranskod och lägga till programvaror och/ eller verktyg som kan skada eller orsaka skada på företaget, webbplatsen eller någon annan tredje part;
Demontera, dekompilera eller i något annat fall motsatt ingenjörsarbete av programvaror som finns på webbplatsen eller som används för att erbjuda tjänsterna.
Du förstår att utan att det påverkar företagets alla andra rättigheter, om företaget är involverat i att din användning av webbplatsen inte längre följer bestämmelserna i dessa villkor eller någon relevant lag, kan företaget också stämma av din användning av webbplatsen eller tjänsterna, begränsa din tillgång till webbplatsen, byta dina beteendestilar på webbplatsen till 1/3 händelser, och varje annan åtgärd som företaget kan anse lämplig för att försvara sina ägodelar och/eller rättigheter och/eller 1/3 händelsers rättigheter.
Webbplatsen och dess innehållsmaterial, tillsammans med videosubstanser, text, foton, logotyper, mönster, musik, ljud, figurer, logotyper och annat innehållsmaterial som ingår i webbplatsen omfattas av företagets eller tredje parters immateriella rättigheter.
Mellan företaget och användaren behåller företaget all äganderätt, namn och hobby i och till webbplatsen och tjänsterna. Användningen av webbplatsen och/eller tjänsterna ger inte längre användaren någon av de immateriella rättigheter som ingår i webbplatsen och/eller tjänsterna, förutom rätten att använda webbplatsen och/eller tjänsterna i enlighet med dessa villkor. Användaren får dessutom endast använda webbplatsen och/eller tjänsterna för privat och icke-industriellt bruk.
Du får inte längre, och inte heller tillåta någon annan person att ändra, dekompilera, demontera, göra motsatt ingenjörskonst, kopiera, överföra, skapa spinoff-arbeten från, hyra ut, underlicensiera, distribuera, reproducera inramat, återpublicera, skrapa, ladda ner, visa, överföra, lägga upp, hyra ut eller marknadsföra i någon form eller på något sätt, i sin helhet eller delvis, använda för någon annan orsak än för att använda Webbplatsen eller Tjänsterna i enlighet med Villkoren, eller på något annat sätt utnyttja innehållet på Webbplatsen utan Företagets särskilda, tidigare skriftliga tillstånd.